Ökad plaståtervinning är en billig klimatåtgärd

Förbränning av fossilplast behöver minska för att vi ska nå klimatmålen. I en ny rapport, som Anthesis har författat tillsammans med IVL på uppdrag av Naturvårdsverket, visar författarna att ekonomiska stöd för att öka materialåtervinningen av plast ger stor klimatnytta till en låg kostnad.

För att stimulera företag till att öka takten i omställningen bort från jungfrulig fossil plast behövs både stöd till tillverkande företag och till andra företag som arbetar med plast på något sätt, som till exempel inom återvinningsindustrin. Anthesis Enveco och IVL har på uppdrag av Naturvårdsverket intervjuat små och medelstora företag i syfte att ta reda på behov och hinder för en omställning.

Dessa är:

  • Informations & kunskapshöjande åtgärder
  • fler anläggningar för återvinning,
  • ökad efterfrågan på återvunnet material
  • stöd till produktutveckling,
  • ökad tillgång till återvunnen och biobaserad råvara samt
  • spårbarhet för materialet.

Rapporten fokuserar på ekonomiska stöd i form av bidrag för investeringar som kan öka återvinningen av plast, vilket skulle kunna bidra till att bygga upp en svensk återvinningsindustri. Idag återvinns det mesta av plasten utomlands, och med en svensk industri menar författarna att det kan öka användningen av återvunnen plast.

Rapporten finns att läsa hos Naturvårdsverket.