Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Varumärke + kommunikation - Anthesis Sverige

Varumärke + kommunikation

Skapar värde genom hållbara och ändamålsenliga varumärken. Förstärka effekten av dina hållbarhetsinvesteringar för alla målgrupper.

Kraft för det goda

Varumärken som engagerar sig i hållbarhet och syfte kan inspirera och motivera sina team, vara kundernas förstahandsval, skapa förtroende hos investerare och säkra intressenternas trovärdighet. Vårt team sammanför hållbarhet, varumärkesstrategi och kommunikationsförmåga i världsklass för att hjälpa dig att driva på och utveckla hela din verksamhet.

coca cola report

 

Förstärka effekten av hållbarhetskommunikation

Anthesis har en dokumenterad erfarenhet av att arbeta med målmedvetna varumärken för att hjälpa dem att dela och kommunicera sina åtaganden för en mer hållbar framtid. Vi har hjälpt varumärken att marknadsföra sitt engagemang för miljö och samhälle, att göra interna affärsidéer för ett djärvare hållbarhetsledarskap samt att säkerställa den miljömässiga integriteten i sina påståenden och budskap.

Vi har ledande global expertis inom hållbarhetstjänster för varumärke + kommunikation.

Rapportering, kommunikation och engagemang
Verklighet är intern och extern kommunikation och engagemang integrerade delar av ett starkt hållbarhetsprogram
Klicka här

Miljöcertifieringar
Anthesis har en omfattande tjänst för att hjälpa dig att genomföra en ny eller uppgradera en befintlig certifiering på ett målinriktat och rationellt sätt, från väsentlighetsanalyser till kommunikationsplanering.
Klicka här

Globala tjänster
Vi är ledande inom varumärkes- och kommunikationstjänster globalt. Ta reda på mer om hur vi kan stödja dig och dina mål idag.
Utforska våra globala tjänster [engelska]

Referenser

Anthesis har fungerat som en förlängning av vårt interna team och har på ett effektivt sätt väglett oss genom hela vår hållbarhetsresa, med hänsyn till våra unika affärsdrivkrafter, företagskultur, mål och målsättningar. Deras expertis och partnerskap har varit avgörande för våra fortsatta framsteg.           


Före detta direktör för företagstjänster, Alliance Data
Alliance Data

Vi började samarbeta med Anthesis 2017, då de hjälpte oss att skriva och producera vår CSR-rapport. Sedan dess har vi samarbetat om ett pilotprojekt för kemikaliehantering med våra viktigaste denimfabriker. Jag har arbetat med flera team och personer inom Anthesis och har ständigt imponerats av den kvalitet och de samordnade ansträngningar de lägger ner på att leverera värde till vår verksamhet genom våra hållbarhetsprogram.

Jaclyn Allen
Direktör för hållbarhetsfrågor
Guess? Inc.

Ni hjälpte oss att lösa den största utmaningen: att förstå vad socialt värdeskapande verkligen innebär och hur det kan levereras och mätas på ett meningsfullt sätt.


Nestle

Du hjälpte vårt varumärke att hitta sitt förändrande syfte.

Unilever
Unilever
varumärkesbyggande

Vi kan hjälpa till att utbilda och visa fördelarna med hållbarhet för alla konsument-, arbetstagar- och värdekedjegrupper för att hjälpa människor att förstå de förändringar som äger rum. Vi har experter på kommunikation och varumärkesstrategier och kampanjer som har hjälpt varumärken inom olika industrisektorer och geografiska områden att utnyttja åtaganden om hållbarhet och omsätta dem i meningsfulla budskap som når ut till målgrupperna för att bygga starkare företag.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.

Våra kontor