Stöd i CDP-rapportering

Om CDP

CDP (tidigare ’Carbon Disclosure Project’) är en ideell organisation som tillhandahåller ett standardiserat och globalt erkänt rapporteringssystem som hjälper företag, städer och regioner att mäta och hantera sin miljöpåverkan. Det finns tre områden som företag kan rapportera enligt – klimatförändringar, skog och vatten. Baserat på rapporteringen betygsätter CDP varje år företag och städer och de mäter också framsteg.

Varför rapportera enligt CDP

Efterfrågan på information som kopplar till klimatet och är användbar för beslut växer bland en rad aktörer på finansmarknaden. Investerare, försäkringsgivare, beslutsfattare m.fl inom den finansiella marknaden kräver i allt högre grad tillgång till riskinformation som är konsekvent, jämförbar och tydlig i syfte att kapitalplaceringen görs på ett bra sätt. I tillägg till att möta krav från investerare kan rapporteringen även vara viktig för kunder och förbättra företags rykte, öka konkurrensfördelar, upptäcka risker och möjligheter samt spåra och jämföra framsteg.

Hur vanligt är det att rapportera enligt CDP

Fler än 2 400 europeiska företag (och fler än 9 600 globalt) har rapporterat kring klimatförändringar, vatten och skog genom CDP 2021. På svensk nivå rapporterade 176 svenska företag enligt CDP 2021. Bland de svenska företagen som rapporterade enligt CDP 2021 fick Bonava, Electrolux, Tetra Pak och Volvo Car Group betyget A, följt av 10 till företag som fick A-. Betygen A och A- betyder att de har nått till ‘leadership level’.

Vi har sett en ökad efterfrågan på rapportering enligt CDP senaste åren. År 2022 skickade fler än 18 700 företag in miljödata genom CDP – en rekordhög siffra. Investerare efterfrågar att företag rapporterar enligt CDP och CDP-betygen används ofta av finansiella institut samt inkluderas i portaler som Google Finance.

Förväntad tidsplan för rapportering:

 • Februari: efterfrågan från investerare publiceras
 • Mars: poängmetodiken för i år släpps av CDP
 • April: rapporteringsportalen öppnas
 • Slutet av juli: rapporteringsdeadline för företag som betygsätts
 • Slutet av september: rapporteringsportalen stängs – detta gäller företag som inte ges betyg
 • November: betygen för 2023 släpps

Hur kan Anthesis stödja dig?

 • Project management: insamling av data, intervju med aktörer, utkast av enkät, CDP leverantörskedja, internt processtöd, stöd kring rapportering i portalen samt kring slutleverans.

Under 2022 stöttade Anthesis fler än 80 organisationer från ett flertal olika sektorer i deras rapportering till CDP. Av dessa fick fler än 20 kunder betyget A eller A- för rapporteringsåret 2021.

 • Advisory: gapanalys, benchmarking och peer-review samt “mock scoring” (poängsimulering). Anthesis har utvecklat ett eget verktyg för ”mock-scoring”. Med verktyget kan följande erbjudas:
 • Poängsättning och feedback för respektive fråga
 • Hotspotanalys för nyckelkategorier
 • Identifiering av brister i innehållet och upplägget
 • Förslag för fokusområden för möjligheter till förbättring
 • Potentiellt betyg
 • Analytics: Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet för Scope 1-3, klimatriskmodellering, vattenriskutvärdering, målsättning, strategier för utsläppsminskning, upphandling av förnybar energi, kompensationsstrategi, intern koldioxidprissättning, koldioxidsnål produktanalys, leverantörsengagemang m.m

För mer information, se CDPs hemsida.