Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Colombia - Anthesis Sverige

Colombia

Våra platser

Våra platser

Om Våra hållbarhetskonsulter i Colombia

Anthesis Lavola startade sin verksamhet i Colombia 2014. Verksamheten fungerar som det centrala navet för utveckling av hållbarhetsprojekt i hela Colombia samt som ett regionalt nav för våra projekt i de omkringliggande latinamerikanska länderna (Panamá, Peru och Ecuador).

 

Våra tjänster

Tjänsteområdena i vår verksamhet i Colombia är främst inriktade på företagshållbarhet, klimatförändringar, kolhantering, cirkulär ekonomi och kommunikation.
De viktigaste kunderna är privata företag, nationella myndigheter och multilaterala organisationer.