Sverige

Våra platser

Våra platser

Om Våra hållbarhetskonsulter i Sverige

Vår svenska verksamhet förstärker Anthesis tjänster inom miljöekonomi, hållbarhetsanalys och energieffektiva och hållbara städer. Med en gedigen bakgrund inom hållbarhet och stadsutveckling samt och genom att använda en mångsidig verktygslåda av kvantitativa och kvalitativa metoder länkar ger teamet av hållbarhetskonsulter en solid länk mellan teori och hållbar praktik.

Som Anthesis kompetenscentrum för miljöekonomi hjälper vår svenska verksamhet våra globala kunder att förstå de ekonomiska risker och möjligheter som byggandet av socialt kapital och redovisningen av värdet av ekosystemtjänster ger. Dessa tjänster kommer att stödja våra kunder i deras strävan efter konkurrensfördelar när frivillig hållbarhetsredovisning ersätts av skapande av gemensamt värde (CSV) som den nya gränsen för strategisk hållbarhetskommunikation.

Våra tjänster

Vi erbjuder tjänster inom miljöekonomi, resursekonomi, hållbara energisystem och hållbara städer. Inom dessa områden erbjuder vi strategisk rådgivning samt affärsutveckling, analys och utredning, utvärdering samt forskning och utbildning. Våra medarbetare inom hållbar energi hör till landets främsta experter och våra medarbetare inom miljöekonomi har en gedigen kompetens inom olika typer av socioekonomiska analyser.