Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Finland - Anthesis Sverige

Finland

Våra platser

Våra platser

Om Våra hållbarhetskonsulter i Finland

Vår verksamhet i Finland erbjuder strategisk rådgivning, transaktions- och hållbarhetstjänster. Hållbarhetskonsulterna är specialiserade på transaktions- och finansieringstjänster och kan hantera och samordna ett projekt för Environmental Due Diligence (EDD) för dig var som helst i världen. Våra traditionella EDD-bedömningar kan kompletteras med skräddarsydda och fokuserade granskningar av miljö, sociala frågor och styrning (ESG) och djupgående specifika bedömningar.

Vi stöder dig före, under och efter förvärvet samt före och under en exit. Tillsammans med våra specialister på strategi och styrning samt försörjningskedja kan vi hjälpa dig att öka värdet på ditt företag och göra dig till en global ledare inom din sektor.

Våra tjänster

 • EDD för fusioner och förvärv (kan kompletteras med inledande och fördjupade ESG-granskningar).
 • Strategisk rådgivning om miljö, hälsa och säkerhet (EHS) för företag
 • Bedömningar av efterlevnad av miljö- och hälsoskyddsbestämmelser
 • Bedömning av miljöansvar
 • EDD för fastigheter (kan kompletteras med begränsade ESG-granskningar).
 • Lokallösningar (undersökningar och sanering av anläggningar samt nedläggning av anläggningar).
 • Stöd till miljö- och hälsoskyddstillstånd och stöd till lagstiftning.
 • Utveckling av hållbarhetsstrategier
 • Försörjningskedja
 • Resurshantering
 • Produktförvaltning och kemikaliehantering