Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nederländerna - Anthesis Sverige

Nederländerna

Våra platser

Om våra konsulttjänster för hållbarhetsfrågor i Nederländerna

Anthesis i Nederländerna samordnas av Climate Neutral Group (CNG). CNG har varit verksamt i över tjugo år och är specialister på att leverera och genomföra strategier för minskade koldioxidutsläpp över gränser. Deras huvudkontor i Utrecht stödjer organisationer på deras resa mot Net Zero genom att bygga upp strategier för att undvika och minska utsläppen och tillämpa klimatfinansiering för begränsning av utsläpp.

Våra hållbarhetskonsulter i Nederländerna erbjuder kunder alla Anthesis tjänster och drar nytta av koncernens bredare nätverk av teknisk expertis och erfarenhet, med särskild expertis inom följande områden:

  • Inventering av växthusgaser
  • Minskning av växthusgaser
  • Kompensationsinitiativ
  • Certifiering av minskade koldioxidutsläpp

Climate Neutral Groups märkning ”Climate Neutral Certified” har hjälpt multinationella organisationer att rapportera om sina pågående Net Zero-satsningar. Märkningen, som verifierar om ett företags eller en produkts koldioxidutsläpp har minskat i enlighet med Parisavtalet, är nu allmänt känd och används i stor utsträckning inom livsmedels- och detaljhandelssektorn.