Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Storbritannien - Anthesis Sverige

Storbritannien

Våra platser

Våra platser

Om Våra hållbarhetskonsulter i Storbritannien

Expertisen hos våra brittiska hållbarhetskonsulter täcker hela spektrumet av Anthesis Groups tjänster och lösningar. Vi samarbetar med dig för att hjälpa dig att identifiera dina mål och omsätta dina strategiska planer i handling för att leverera framgångsrika affärsresultat. Vårt tillvägagångssätt är erkänt som marknadsledande och vi har ett rykte för våra banbrytande, kreativa tillvägagångssätt för att lösa våra kunders problem.

Våra tjänster

Från Storbritannien eller genom att arbeta tillsammans med våra kollegor globalt kan vi hjälpa dig med alla aspekter av hållbarhet för ditt företag. För att hjälpa ditt företag att arbeta effektivt har vi stor erfarenhet av energi- och koldioxidhantering, liksom av att ta fram fotavtryck och andra mätvärden. Vi har också särskilda lösningar för att hjälpa dig att bättre bedöma de miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade risker (ESG) och möjligheter som din organisation står inför oavsett var du är verksam, till exempel det av Anthesis utformade verktyget RiskHorizonTM.

Våra brittiska hållbarhetskonsulter är också specialiserade på produkt- och leveranskedjehantering – inklusive cirkulär strategi och innovation, avfallshantering, global kemikaliehantering, utformning och genomförande av leveranskedjor samt hållbar upphandling.

För att sammanföra alla delar av dina hållbarhetsplaner hjälper våra specialister på strategi och styrning till att utveckla din strategi för hållbarhet – och ta reda på var du ska fokusera genom processer som intressentengagemang och bedömning av väsentlighet. Vi hjälper också till att berätta er historia på det sätt som bäst tilltalar dessa intressenter, t.ex. genom rapportering, infografik och andra kreativa metoder.

Vid sidan av alla dessa tjänster har vi hållbara produkter och mjukvarutjänster för att skapa innovativa och skräddarsydda datainsamlingssystem, samarbetsplattformar och appar som hjälper dig att få stöd från intressenter i hela din verksamhet och leveranskedja.

ISO 14001: 2015-certifiering

Våra kontor i Storbritannien – Oxford, London, Manchester och Bristol – har miljöledningssystem (EMS) som är certifierade enligt ISO 14001:2015. Läs mer om våra interna hållbarhetsåtaganden här.