Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Webinar. Nature Positive: el repte de les empreses davant de la pèrdua de biodiversitat - Anthesis Catalunya

Webinar. Nature Positive: el repte de les empreses davant de la pèrdua de biodiversitat

12 maig, 2023 | Webinar,

WEBINAR

Realitzat

En aquest webinar descobrirem què és exactament la meta Nature Positive, quines són les implicacions per a les empreses i com aquestes poden començar a fer passos en aquest sentit.

Més de la meitat del PIB mundial depèn en gran mesura o moderadament de la natura. Malauradament, la biodiversitat està disminuint a un ritme sense precedents. De fet, el World Economic Forum assenyala la pèrdua de biodiversitat com el tercer risc més sever a nivell global. Per això, les empreses han d’assumir la responsabilitat de protegir i restaurar la natura i estan començant a preparar-se per fer front al repte que representa la protecció de la biodiversitat des de l’acció corporativa.

L’objectiu global amb què recentment les organitzacions empresarials i conservacionistes més importants i múltiples governs de totes les parts del món s’han compromès és Nature Positive. Aquest compromís, basat en la ciència, consisteix a aturar i revertir la destrucció de la natura per al 2030 amb una recuperació total d’una biosfera resilient per al 2050.

Ponents

Ana Maria Hernandez Salgar. Presidenta Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos, IPBES  Bianca Nijhof. Directora Associada, Aigua i Biodiversitat, Anthesis Víctor Fabrega. Mànager de Clima i Biodiversitat, Anthesis Lavola

Programa

  • 15h Contexto global de biodiversidad. Marco Global de Biodiversidad – COP15. Ana Maria Hernández Salgar, Presidenta Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos, IPBES 
  • 15.15h Biodiversidad: el nuevo reto para las empresas. Enfoque estratégico y marco internacional. Bianca Nijhof, Directora Associada, Aigua i Biodiversitat a Anthesis (ponència en anglès)
  • 15.30h Nature Positive: concepto y pasos para iniciar el camino. Víctor Fábrega, Mànager de Clima i Biodiversitat, Anthesis Lavola
  • 16h Debat

Descubreix els nostres serveis de biodiversitat