Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Projekt om Återhus - Anthesis Sverige

Projekt om Återhus

May 24, 2021 | Nyheter,
Aterhus Logo

Genom att återbruka betong och stål kan vi förutom minskat CO2 utsläpp även minska avfall, uttag av jungfruliga råvaror och bevarande av natur – alla dessa värden måste inkluderas för att möjliggöra cirkularitet i vårt samhälle. Men trots att materialen ofta har en lång livstid kvar när byggnaden ska rivas, används inte materialet vidare. Anthesis är därför med i innovationsprojektet Återhus  – att bygga hus av hus, där vi i samverkan med flera aktörer i ett antal piloter, ska undersöka både det miljöekonomiska värdet samt möjliga cirkulära affärsmodeller.

Projektet leds av Codesign och sker i samverkan med NCC, RISE, Stockholm stad, Vasakronan, Fabege, Atrium Ljungberg, Contiga, Zengun, Anthesis, Svensk Betong, Ramboll och KTH. Projektet har fått bidrag från Vinnova Utmaningsdriven Innovation steg 2.

Ett pressmeddelande om projektet finns här, och information finns även hos Vinnova. Kontakta gärna Linda Stafsing för mer information om projektet.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.