Trädgårdsstäder

Fler trädgårdsstäder behövs

Den täta, kompakta stadsmodellen har länge betraktats som den ideala utformningen som skapar miljömässigt hållbara städer, men vår studie visar att det inte är korrekt. Studien visar att trädgårdsstäder i flera avseenden är mer hållbara – ur såväl klimat-, miljö- som socioekonomiskt perspektiv – än täta, kompakta städer.

  • Trädgårdsstäder har lägre klimatpåverkan  – Både totalt och per capita från bostäder och transportinfrastruktur
  • Trädgårdsstäder har högre värde för ekosystemtjänster – Såväl totalt som per capita
  • Trädgårdsstäder uppfyller i mycket högre grad de boendes önskemål om boendeform
  • Trädgårdsstäder ger ökad social hållbarhet genom ökad trygghet och känsla av tillhörighet

Slutsatsen är att vi måste förändra hur vi planerar och bygger våra städer och samhällen, och ge mer plats för trädgårdsstäder eftersom de bidrar till ökad hållbarhet samtidigt som de levererar den typ av bostäder som majoriteten vill bo i.

Igår presenterade våra medarbetare Agneta Persson, Efstathia Vlassopoulou och Linda Stafsing vår analys av Trädgårdsstäder för Olov Schultz, Peter Fransson, Caroline Stigsdotter, Sonia Andersson och Magnus Jacobsson på Boverket. Vi hann också med en kort diskussion med Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren. Agneta och Effie var på plats i Karlskrona, och Linda deltog digitalt. Med på mötet var också Gustaf Edgren och Anders Rosenkilde, TMF, som beställare av analysen. Vi hade en bra diskussion vid mötet, och en samsyn om att det behövs en mer blandad och varierad bebyggelse med möjligheter för alla.