Grön Logik: Lansering av nytt verktyg

Energieffektivisering av byggnadsbeståndet behövs för att minska de höga energikostnaderna, och även utsläpp av växthusgaser.

I det nylanserade verktyget Grön Logik kan du visualisera hur mycket energianvändning som kan minskas genom olika typer av åtgärder. Du kan också se hur mycket åtgärderna skulle kosta eller gynna privata aktörer eller hela samhället.

Verktyget nås via Anthesis hemsida

Utöver minskade energikostnader gynnas samhället bland annat genom lägre växthusgasutsläpp, hälsovinster och lägre investeringsbehov för ytterligare energiproduktion och -distribution.

Tillsammans med verktyget släpps även rapporten Grön Logik: Visualisering av byggnaders potential för energieffektivisering med utförligare beskrivningar av verktyget och beräkningarna.

Utvecklingen av verktyget är en fortsättning på tidigare projekt inom Grön Logik, som undersökt potentialen för energieffektivisering av det svenska byggnadsbeståndet. Utvecklingen har skett i samarbete med Kausal, och finansierats genom Energimyndighetens forskningsprogram Energieffektivt Byggande och Boende (E2B2).