Projekt om mätning av resursanvändning på regional och lokal nivå

Vi är glada över att presentera Pernilla Holgersson, projektledare för vårt RE:Source-projekt, som nyligen intervjuades om arbetet med mätning av resursanvändning på regional och lokal nivå.

Projektets kärna är att analysera och kvantifiera resursflödena i Västra Götalandsregionen, i syfte att bedöma cirkularitetens omfattning. Genom att skapa en innovativ metod för att kartlägga dessa flöden och deras klimatpåverkan hoppas vi kunna erbjuda tydliga handlingsplaner för att öka cirkulariteten och minska de största flödena.

Nyckeln till framgång för detta initiativ är att förstå vilka de största resursflödena är och, med denna kunskap, hjälpa beslutsfattare att sätta strategiska mål för resurseffektivisering. Vi strävar efter att minska klimatpåverkan, öka cirkulariteten, skapa nya värdekedjor, värna biodiversiteten och andra positiva ekosystemtjänster, samt stimulera den regionala produktiviteten och sysselsättningen.

Pernilla och hennes team är angelägna om att komma i kontakt med aktörer inom hela värdekedjan, från både privat och offentlig sektor. Detta inkluderar de som är verksamma i Västra Götaland, från processindustri till avfallsbolag.

Om du är intresserad av att veta mer, eller kan bidra med information, uppmanar vi dig att ta kontakt med Pernilla. Vi ser fram emot att höra från dig!

Läs mer här.