Carlyle förvärvar majoritetsandel i Anthesis


30 juni 2023 – Det globala investmentbolaget Carlyle (NASDAQ: CG) meddelade idag att man har ingått avtal om att förvärva en majoritetsandel i Anthesis, ett ledande globalt rådgivnings- och lösningsföretag inom hållbarhet. Carlyle kommer att investera tillsammans med Anthesis aktieägare, medan den befintliga aktieägaren Palatine återinvesterar för en minoritetsandel. Detaljerna i transaktionen offentliggörs inte.

Under de senaste tio åren har Anthesis byggt upp en djup och bred expertis inom analys, utformning och implementering av hållbarhet, ESG och nollvisionsprogram för över 4 000 företag, finansiella och statliga institutioner, med ett team på över 1 250 specialister på 39 kontor i 22 länder.

Företaget, som har uppnått B Corp-certifiering, har etablerat sig som en av de största grupperna av dedikerade hållbarhetsexperter globalt och har upplevt en snabb tillväxt i sin globala kundbas och nätverk under de senaste åren, och har genomfört 18 förvärv sedan starten. Anthesis stödjer sin mycket diversifierade blue-chip-kundbas i flera delar av verksamheten, med fokus på att utveckla och aktivera hållbarhetsstrategier, förbättra digital kapacitet, genomföra utsläppsminskningsplaner och skapa syftesstyrd kommunikation.

Anthesis har en unik position för att tillhandahålla de helhetslösningar som marknaden efterfrågar, genom att utnyttja sin kompetens inom rådgivning, digitalisering, koldioxidutsläpp och kommunikation som svar på påtryckningar från myndigheter och intressenter. Vi ser fram emot att arbeta nära Carlyle för att ytterligare stärka deras syn på ESG och hållbarhet, eftersom de vill föregå med gott exempel inom den globala investeringsbranschen. Vi kommer att fortsätta att fungera som vägledare för våra kunder och inse de möjligheter till värdeskapande som hållbarhet innebär i vår snabbt föränderliga värld.

Stuart McLachlan
VD, Anthesis

Kapitalet för investeringen kommer från Carlyle Europe Partners (CEP) plattform, som kommer att stödja Anthesis att bygga vidare på sin branschledande position inom hållbarhetslösningar genom internationell expansion, breddning av företagets tjänsteutbud och att fortsätta sitt ett framgångsrikt M&A-arbete. Denna affär stärker Carlyles företagsövergripande åtagande att visa ledarskap kring kritiska ESG-frågor, och att skapa och genomföra allt effektivare strategier för minskade koldioxidutsläpp för att bygga värde över investeringar. Läs mer om Carlyles förhållningssätt till ESG i den senaste ESG-rapporten 2023 (på engelska).

Mark Dale, Managing Director i Carlyle Europe Partners investeringsrådgivningsteam, säger: I Anthesis identifierade vi en möjlighet att samarbeta med ett affärsdrivet företag som är unikt positionerat för att påverka. Eftersom efterfrågan på hållbarhetslösningar fortsätter att öka, anser vi att Anthesis långvariga rykte om ledande teknisk expertis och erfarenhet av högkvalitativa leveranser, gör företaget exceptionellt väl positionerat för att ytterligare skala upp för att möta denna växande möjlighet. Med Carlyles globala nätverk och expertis inom uppskalning av liknande företag är vi glada över att kunna stödja Stuart och hela teamet i nästa kapitel av deras tillväxtresa.

Meg Starr, Global Head of Impact på Carlyle, säger: Vi är glada över att samarbeta med Anthesis och ser fram emot ett nära samarbete under de kommande åren för att utveckla lösningar kring väsentliga ESG-frågor både inom vår portfölj och på en bredare, global skala. Vi ser särskilt fram emot att samarbeta med Anthesis med tanke på dess sammankallande kraft för att driva konvergens i kritiska ESG-frågor på privata marknader, såsom deras marknadsledande arbete med utfasning av fossila bränslen och Net Zero vägledning för private equity.

Beth Houghton, Impact Managing Partner på Palatine, säger: Vi har haft ett nära och framgångsrikt samarbete med Stuart och Anthesis-teamet och har uppnått en betydande organisk tillväxt och fem framgångsrika förvärv, vilket har gett Palatine en stark påverkan och avkastning. Genom att återinvestera kommer vi att fortsätta att leverera mot vårt uppdrag att generera avkastning med syfte. Vi ser fram emot att vara en del av nästa steg i Anthesis tillväxtresa tillsammans med Carlyle, när fler organisationer tar till sig av vikten av att agera snabbt för att ta itu med klimatkrisen.

Om Carlyle

Carlyle (NASDAQ: CG) är ett globalt investmentbolag med djup branschkunskap som investerar privat kapital i tre affärssegment: Global Private Equity, Global Credit och Global Investment Solutions. Med 381 miljarder dollar i förvaltade tillgångar per den 31 mars 2023 är Carlyles syfte att investera klokt och skapa värde för sina investerare, portföljbolag och de samhällen där vi lever och investerar. Carlyle har mer än 2 200 anställda på 29 kontor på fem kontinenter. Ytterligare information finns på www.carlyle.com. Följ Carlyle på Twitter @OneCarlyle.


Om Palatine

Palatine är en brittisk investerare inom privat kapital och fokuserar på att leverera avkastning genom hållbar tillväxt genom att bygga på en solid grund med ett engagemang för miljö och samhälle.

Vi investerar från två fonder. Buyout-fond: Hållbar avkastning – Investerar mellan 10 och 30 miljoner pund i dynamiska och visionära ledningsgrupper som vill driva sin verksamhet genom nästa fas av hållbar tillväxt. Fonden för påverkan: Avkastning med syfte – Investerar 10-25 miljoner pund i kommersiellt drivna företag med ett uppdrag att positivt påverka samhället eller miljön.