Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Vi välkomnar tre nya kollegor - Anthesis Sverige

Vi välkomnar tre nya kollegor

augusti 23, 2021 | Nyheter,

Vi är mycket glada att välkomna tre nya kollegor till Anthesis Sverige! Sofie Pandis Iveroth och Diar Balata finns sedan en vecka tillbaka på vårt stockholmskontor och i Göteborg finns Alexander Eriksson nu på heltid.

Sofie Pandis Iveroth
Sofie kommer från en roll som projektledare för Innovationsplattform hållbara Stockholm (IPHS) på Stadsledningskontoret i Stockholms stad. Hon är i grunden civilingenjör i miljö och kemiteknik, och grundskolelärare i de naturvetenskapliga ämnena. Hon har en doktorsexamen från KTH och disputerade 2014 med en avhandling som inriktar sig på hållbar stadsplanering med utgångspunkt i industriell ekologi och med Hammarby Sjöstad som case. Utifrån sina tidigare erfarenheter har Sofie gedigen erfarenhet av att arbeta med innovation av såväl organisatorisk som teknisk karaktär, verksamhetsutveckling, samordning, budget, utredning, uppföljning och klimatberäkningar.
Alexander Eriksson
Alexander är utbildad nationalekonom och miljövetare från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet med inriktning mot miljö-, resurs-, och beteendeekonomi. Kompetensområden inkluderar bland andra statistisk analys, miljöekonomiska metoder och konsekvensbedömningar.
Diar Balata

Diar har en civilingenjörsexamen inom maskinteknik samt en masterexamen inom industriell ekonomi med fokus på hållbarhet och energi från KTH. Han skrev sitt examensarbete om det potentiella marknadsupptaget av självkörande lastbilar. Arbetet innehöll både kvalitativa och kvantitativa metoder. Arbetet fokuserade även på hållbarhetsproblemen som skulle kunna uppstå när man går över från konventionella lastbilar till självkörande lastbilar. Diar är en lagspelare med problemlösande förmåga och på Anthesis kommer hans arbete att fokuseras kring hållbara energisystem.