Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Vad vi gör - Anthesis Sverige

Företaget grundades för detta ögonblick, på basis av en kombinerad övertygelse om den mänskliga uppfinningsrikedomen och den praktiska handlingens potential att lösa problemen under det avgörande årtiondet, och få hållbarhet att bli verklighet.

Vi tror att produktivitet och motståndskraft kommer att vara de viktigaste värdena under de kommande åren: förmågan att genom kreativitet och innovation få ut mer av det vi har och värdesätter, och att undvika eller återhämta oss från de utmaningar som ligger framför oss.

Vi är engagerade i att hjälpa ledare i det praktiska arbetet med att forma en mer produktiv och motståndskraftig värld – från de första stegen till fullständig strategisk omvandling.

 

Anthesis Sverige är ett konsultföretag med fokus på hållbarhet. Vi erbjuder tjänster inom energi och hållbara städer, resursekonomi samt projektutveckling och innovation.

Inom dessa områden erbjuder vi såväl strategisk rådgivning som affärsutveckling, analys och utredning, utvärdering samt forskning och utbildning. Våra medarbetare inom hållbar energi tillhör landets främsta experter och våra medarbetare inom miljöekonomi har en gedigen kompetens rörande olika typer av samhällsekonomiska analyser (t.ex. styrmedelsanalys, kostnadseffektivitetsanalys och samhällsekonomisk konsekvensanalys), ekonomisk värdering av ekosystemtjänster, framtagande av schablonvärden för miljökonsekvenser m.m. Vi har också kunskap och erfarenhet av social hållbarhet och innovationsupphandling.

Den svenska delen av Anthesis grundades som Enveco Miljöekonomi år 2004. Sedan september 2016 ingår vi i den globala organisationen Anthesis Group. Vi har kontor i Stockholm och Göteborg men åtar oss uppdrag inom hela Sverige och internationellt.

Activator-metoden

Activator är vår trestegsmetod för att hjälpa våra kunder att uppnå en hållbar utveckling. Oavsett om det handlar om företagsstrategi eller specifika operativa problemlösningar kombinerar Activator på ett flexibelt sätt rätt expertis och verktyg för jobbet, genom ett beprövat, systematiskt förändringsarbete.

Analys

Vi analyserar affärs- och hållbarhetsfrågor, bygger engagemang, identifierar möjligheter och risker. Vi kombinerar datainsamling med "big data"-analyser, scenariomodellering och intressentanalyser

VÅRA TJÄNSTER

Lösning

Hållbarhet innebär nya utmaningar och nya möjligheter för företag och organisationer. Men de nya faktorerna kan göra dem svåra att hantera: de kräver nya verktyg, metoder och arbetssätt. Med utgångspunkt från fakta och analyser arbetar vi tillsammans med våra kunder för att identifiera och utforma effektiva strategier och lösningar som leder till en hållbar utveckling

VÅRA TJÄNSTER

Genomförande

Framtiden händer nu. Från energiproduktion till kampanjer för att engagera allmänheten och från programskedet till leverans på plats: när kunderna behöver stöd för genomförandet hjälper våra specialistteam till att förverkliga planer och uppnå resultat.

VÅRA TJÄNSTER

Våra globala tjänsteområden

Vi är en global hållbarhetskonsultverksamhet som verkar inom sju integrerade tjänsteområden och skapar värde och positiv förändring för alla kunder.

Försörjningskedjor + Verksamhet

Utveckla din företagsstrategi, kartlägga komplexa försörjningskedjor och uppfylla kundernas krav på mer hållbara produkter och verksamhet.

VISA TJÄNSTEN

Hållbara produkter och Tjänster

Hantera globala reglerings- och kundkrav samtidigt som du tillverkar produkter som presterar bättre ur miljösynpunkt. Förbättra affärsprocesser och skapa mer värde med mindre resurser.

VISA TJÄNSTEN

Varumärke och Kommunikation

Skapa värde genom hållbara och ändamålsenliga varumärken. Förstärker effekten av dina hållbarhetsinvesteringar för alla målgrupper.

VISA TJÄNSTEN

Utbildning + Företagskultur

Förändra tankesätt och social medvetenhet genom inspirerande, engagerande och utbildande kampanjer och projekt. Blanda innovativa, kreativa och skräddarsydda utbildningsresurser för att stödja ett mer hållbart samhälle.

VISA TJÄNSTEN

Städer + Miljöer

Utformning och drivande av initiativ med stor effekt för städer och miljöer över hela världen. Hjälper städer att mäta utsläpp, modellera scenarier, fastställa mål och vidta åtgärder för att bli koldioxidneutrala och cirkulära.

VISA TJÄNSTEN

Transaktioner + Finans

Komplettera traditionella due diligence-bedömningar av miljö, hälsa och säkerhet (EHS) med skräddarsydda rådgivningstjänster inom miljö, sociala frågor och styrning (ESG) för att skydda och förbättra investeringar och underlätta tillgången till kapital.

VISA TJÄNSTEN

Strategi + Styrning

Hjälper organisationer att, med en helhetssyn, definiera hållbarhetsstrategier som generar resultat och bygger motståndskraft.

VISA TJÄNSTEN

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.

Våra kontor