Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Miljöcertifieringar - Anthesis Sverige

Miljöcertifieringar

Genomföra en ny miljöcertifiering eller uppgradera en befintlig miljöcertifiering på ett smidigt sätt.

Det finns ett stort utbud av miljöcertifieringar och miljöstandarder. Nya standarder dyker upp hela tiden, samtidigt som mer etablerade standarder revideras – i synnerhet ISO-systemet för ledningssystem.

Anthesis har en omfattande tjänst för att hjälpa dig att genomföra en ny eller uppgradera en befintlig certifiering på ett målinriktat och rationellt sätt, från väsentlighetsanalyser till kommunikationsplanering.

Vi täcker en rad olika certifieringar, bland annat:

  • ISO (14001, 26000, 45001, 50001, 9001, 31000)
  • BES (8903, 18001)
  • OCHAS
  • BREEAM
  • LEED

Våra tjänster för miljöcertifiering omfattar följande:

  • Väsentlighetsanalys – inledningsvis kommer vi att granska er nuvarande hållbarhetsstrategi för att anpassa fokus till intressenternas krav och åtaganden. Detta kommer att bidra till att säkerställa att de mest lämpliga standarderna är riktade.
  • Analys av brister och planering – vi granskar sedan nuvarande processer och system i förhållande till de efterfrågade standarderna. Detta kommer att leda till en plan på hög nivå som identifierar de nyckelåtgärder som krävs för ett framgångsrikt genomförande av vald standard.
  • Planering av utbildning och kommunikation – utbildning och kommunikation är avgörande för ett framgångsrikt genomförande av alla standarder. Vår expertis kommer att säkerställa att kommunikation och utbildning är riktad och effektiv.
  • Genomförande – varje organisations krav är unika. Vårt flexibla stöd och vår breda expertis kan användas där det behövs.

Om standarderna används på ett bra sätt kan de hjälpa dig att hantera och mäta hållbarhetsprestanda i hela din verksamhet och värdekedja och ge en rad fördelar och stödja varumärkets rykte.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.