Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Strategi och innovation för cirkularitet - Anthesis Sverige

Strategi och innovation för cirkularitet

Genomförande av en strategi som ett alternativ till den traditionella linjära ekonomin

En cirkulär ekonomi är ett alternativ till den traditionella linjära ekonomin, där man tar, tillverkar och kastar, som inte fullt ut utnyttjar potentialen i många produkter och tjänster. Den skulle kunna bidra till att ta itu med den akuta klimatfrågan, minska resursbristen och beroendet av engångsplast och öka företagens hållbarhet.

Det kan vara en utmaning att ta till sig tankesättet med cirkulär ekonomi och genomföra det framgångsrikt i ditt företag. Vi kan hjälpa dig att integrera principerna för cirkulär ekonomi i din egen affärsmodell, identifiera möjligheter och därefter förbättra ditt varumärkes rykte.

Våra tjänster kan sträcka sig längre än till en enskild organisation. Anthesis underlättar och samordnar PCRRG, en medlemsgrupp för företag som tar upp frågor om hållbarhet i leveranskedjan för pappersmuggar.

Våra tjänster för strategi och innovation inom cirkulär ekonomi:

  • Datainsamling – vårt analysteam kan hjälpa dig att uppnå dina mål för cirkulär ekonomi genom att samla ihop komplexa datamängder, visualisera cirkulärhetsdata så att de är lätta att förstå eller till och med implementera ett skräddarsytt programvaruverktyg för att förbättra datainsamlingen och -hanteringen.
  • Profilering och förbättring av nuvarande affärsmetoder – inklusive tjänster som upphandling och avfallsgranskningar och engagemang hos medarbetarna.
  • Bedömning och utveckling av alternativ – genom initiativ som forskning om bästa praxis, engagemang från intressenter och kostnads-nyttoanalyser för att informera om din lista över alternativ.
  • Försök och initiativ – genomförande och utveckling av försök för att testa olika alternativ för genomförande i hela verksamheten.
  • Utveckling av strategier – samarbete med viktiga intressenter för att kartlägga en strategi baserad på företagets resultat, ambitioner och nuvarande affärsmetoder.
  • Certifiering – hjälpa organisationer att uppnå miljöcertifiering och kommunicera sitt miljöavtryck.

Ovanstående lista är inte uttömmande, och vår expertis omfattar ämnen som avfallshantering, plast, förpackningar och den sekundära råvarumarknaden.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.