Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Environmental Product Declarations - Anthesis Sverige

EPD Environmental Product Declarations

Vi hjälper dig att visa och styrka dina produkters miljöstandarder.

Vi täcker en rad olika certifieringar, bland annat:

 • GRS Global Recycled Standard
 • Standard för återvunnet material
 • Standard för innehåll i återvunnet material
 • Standard för organiskt innehåll
 • Global Organic Textile Standard (GOTS)
 • Made in Green by OekoTex
 • Rainforest Alliance Standard
 • RWS Responsible Wool Standard
 • Fairtrade International
 • Fairtrade-certifierad
 • Certifierad av Forest Stewardship Council
 • Energy Star
 • EPEAT-ecolabel
 • Cradle to Cradle-certifierat
 • CarbonFree-certifierad
 • Bluesign

Hållbarhetscertifieringar för produkter

Med en ökad medvetenhet och granskning från konsumenternas sida när det gäller produkters hållbarhetsegenskaper måste företagen mer än någonsin kunna bevisa och styrka sina påståenden. Ett sätt att göra detta är att använda miljöcertifieringar för produkter, men ni måste först bedöma det stora utbudet av hållbarhetscertifieringar och standarder som finns tillgängliga.

Anthesis har en heltäckande tjänst som hjälper dig att genomföra, uppgradera eller styrka miljöprestanda och certifieringar på ett målinriktat och rationellt sätt, från att bedöma era produkters hållbarhetspåståenden till att kommunicera dessa med intressenterna.

Våra tjänster för miljöproduktdeklarationer, EPD:

 • Bedömning av olika vesäntliga frågeställningar- granskning av din nuvarande hållbarhetsstrategi för att anpassa fokus till intressenternas krav och åtaganden. Detta kommer att bidra till att säkerställa att de lämpligaste standarderna används.Produktlandskapsgenomgångar – bedömning av de riktlinjer och bestämmelser som gäller för era produktkategori och geografiska platser och hur ni kan följa dem.
 • Bedömning av hållbarhetspåståenden – analysera era produktdata och tillhandahålla en oberoende granskning av de miljöpåståenden och certifieringar som är tillämpliga för era nya eller befintliga produkter. Det kan handla om påståenden och certifieringar som rör återvinningsbarhet, biologisk nedbrytbarhet, komposterbarhet och koldioxidavtryck för er produkt.
 • Bedömning av hållbarhetscertifieringar – en detaljerad granskning av internationella certifieringar och standarder för att ge garantier för deras relevans och trovärdighet och för att utvärdera hur de kan hjälpa er att nå era bredare miljömål, t.ex. att minska ert koldioxidavtryck, vattenbrist och bevara naturresurser.
 • Gap-analys och planering – granskning av nuvarande processer och system i förhållande till de krav-standarder som finns. Detta kommer att leda till en plan som identifierar de nyckelåtgärder som krävs för ett framgångsrikt genomförande av åtgärderna.
 • Stöd till utformning, utbildning och kommunikation – ofta står företagen inför en utmaning när det gäller att informera om miljökrav, standarder och certifieringar. Vi kan hjälpa er att kommunicera budskapen till konsumenter och intressenter, inklusive hur certifieringarna ska presenteras på era produktförpackningsdesign.

Om de används på ett bra sätt hjälper de miljömässiga produktbeskrivningarna och certifieringarna er att bevisa produkternas hållbarhetsegenskaper och kan ge en rad fördelar, t.ex. att bygga upp konsumentlojalitet och förbättra ditt varumärke.

SE VÅRA MILJÖCERTIFIERINGSTJÄNSTER FÖR ERT FÖRETAG OCH ER VÄRDEKEDJA.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.