Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Värdering av hållbart ledarskap och kapacitet - Anthesis Sverige

Värdering av hållbart ledarskap och kapacitet

Anthesis kan hjälpa er att bedöma ert ledarskap och er organisatoriska kapacitet för att få information om utvecklingen av en hållbarhetsstrategi.

Ledarskap och hållbarhet

Oavsett om ni utvecklar en ny hållbarhetsstrategi eller uppdaterar en befintlig strategi är det viktigt att ni börjar med en förståelse för er organisations nuvarande hållbarhetsengagemang. En objektiv bedömning av ledarskapets syn på hållbarhet och organisationens kapacitet bidrar till att säkerställa att strategin får internt stöd, att den är tillräckligt ambitiös, att den bygger på befintliga styrkor och att den tar itu med svagheter. Hållbarhetsstrategier som är anpassade till ledningens prioriteringar har mycket större chans att lyckas på lång sikt, liksom strategier som stöds av nödvändiga organisatoriska förutsättningar.

Anthesis kan hjälpa er att bedöma och värdera ert ledarskaps engagemang för hållbarhet och era organisatoriska möjligheter för att informera er om strategiutvecklingen.

När det gäller klimatförändringar och minskningar av koldioxidutsläpp under de kommande tio åren måste organisationernas ledarskap vara dynamiskt, pragmatiskt och inriktat på hållbarhet.

Våra tjänster för VÄRDERING av ledarskapet i fråga om hållbarhet

Våra ledarskapskonsulter kan hjälpa er att bättre förstå och anpassa ledarskapet och organisationens värderingar för att stödja era hållbarhetsstrategier:

  • Genomföra intervjuer med ledande befattningshavare för att inhämta uppriktiga perspektiv på nuvarande resultat, möjligheter, risker och ambitioner.
  • Bedömning av befintliga ledningsstrukturer, organisatorisk anpassning, ledningsstrategi, fokusområden och åtaganden.
  • Sammanfattning av de viktigaste insikterna och temana från våra intervjuer och bedömningar.

Utifrån detta kan vi börja titta på hur vi kan utforma ett affärsidé för förändring.

Strategiskt hållbarhetsengagemang

Våra tjänster för bedömning av ledarskap och organisatorisk kapacitet stöder utvecklingen av hållbart ledarskap och hållbar styrning genom ett analytiskt, strategiskt tillvägagångssätt. Anthesis stödjer kunderna i utvecklingen och införandet av hållbarhetsstrategier inom olika branscher och sektorer.

TA REDA PÅ MER OM VÅR INRIKTNING PÅ AFFÄRSIDÉER FÖR FÖRÄNDRING.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.