Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Analys av avfallshantering och infrastruktur  - Anthesis Sverige

Analys av avfallshantering och infrastruktur 

Stöder er från regelfrågor, insamling och drift till infrastruktur och behandling.

Det finns nu en tydlig trendmässig förändring från avfallshantering via deponier och förbränning till tillvaratagande av värdefulla resurser genom återvinning och energiåtervinning. Återvinning av resurser omfattar de många möjligheter som finns att få ut mer värde ur avfallet. Detta kan vara i större skala genom investeringar i infrastruktur, eller i mindre skala genom att se till att ert företag och entreprenören på era vägnar hanterar ert avfall på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt.

kraftverk

Anthesis tillhandahöll kommersiell due diligence för byggandet av en av Storbritanniens största förgasningsanläggningar för energi från avfall. Den nya anläggningen kommer att kunna behandla 240 000 ton avfall per år. När anläggningen är i full drift kommer den att kunna producera cirka 200 gWh el per år – tillräckligt för att driva över 50 000 hushåll.

Våra tjänster för analys av avfallshantering och dess infrastruktur:

Anthesis team av engagerade specialister har en utmärkt förståelse för avfallsbranschen – från reglering, insamling och operativ leverans till infrastruktur och behandling. Genom vår marknadsledande position inom kommersiell due diligence för avfallsinfrastruktur kan vi stödja marknadsbedömningar och bedömningar av råvaror för nya infrastrukturinvesteringar, expansioner och refinansiering eller förvärv av befintliga anläggningar och hela företag, oavsett om det gäller bortskaffande, återvinning eller återanvändning.

Hur vi gör det

Vi hjälper en rad privata företag, lokala myndigheter, avfallsentreprenörer och investerare med våra skräddarsydda tjänster:
Kommersiell due diligence för avfallsinfrastruktur

  • Marknadsbedömningar
  • Insamling av avfall och verksamhetsförändringar
  • Planeringstjänster för avfall – inklusive bedömningar av platser, prognoser för avfallsmängder och analys av kapacitetsbrister.
  • Kostnads-nyttoanalyser.
  • Stöd vid upphandling
  • Rapportering av avfall och öppenhet

Utifrån denna analys hjälper vi städer och lokala myndigheter att förbättra sin avfallshantering och resurseffektivitet.

LÄS MER OM VÅRA LÖSNINGAR FÖR AVFALLSHANTERING

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.