Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Hållbar mobilitet och mobilitet i tätorter - Anthesis Sverige

Planer för hållbar mobilitet och mobilitet i tätorter

Hjälper kunderna att utforma och genomföra planer för hållbar mobilitet.

Att beakta hållbarhet, effektivitet och säkerhet när man förbättrar mobiliteten är avgörande för att förbättra affärsstrategin och kvaliteten på vår miljö i kampen mot klimatförändringar och luftföroreningar.

Anthesis är experter på mobilitet för företag och kommuner. Vi hjälper organisationer och städer att utforma och genomföra strategier, planer och åtgärder för hållbar och säker mobilitet.

cyklist

Vi har genomfört över 40 mobilitetsplaner som påverkar rörligheten för mer än 40 000 arbetstagare och cirka 40 miljoner medborgare.

Våra tjänster för planering av hållbar och urban mobilitet:

  • Analysera och diagnostisera befintliga scenarier genom mobilitetsstudier av företagsparker, områden med hög affektionsgrad, nya stadsutvecklingar och städer.
  • Fastställande av mål och strategier och utarbetande av planer för hållbar mobilitet på företagsnivå och i städerna.
  • Förslag på åtgärder som minskar kostnader och utsläpp och förbättrar säkerheten och företagens sociala ansvar.
  • Förslag på hur åtgärderna övervakas och förvaltas.

Genom att vidta åtgärder nu kan ni ligga steget före framtida politik och bestämmelser för att begränsa koldioxidutsläpp och minska trafikstockningar.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.