Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Hållbara produkter + Tjänster - Anthesis Sverige

Hållbara produkter + Tjänster

Vi tar hänsyn till globala krav från myndigheter och kunder samtidigt som vi integrerar socialt och miljömässigt ansvarstagande i produkttillverkning och design. Förbättrar affärsprocesser och skapar mer värde med mindre resurser.

Förbättrad prestanda

Vi stöder er när ni bygger upp er verksamhet och samtidigt möter ökande globala krav från myndigheter och konsumenter att leverera mindre farliga produkter med bättre miljö- och social prestanda. Vi hjälper er att nå era mål genom att bedöma produkternas livscykler och identifiera alternativa material, utforma nya produkter där det är relevant och skapa verktyg för hållbar utformning, påverka engagemanget i leverantörskedjan och bevaka certifierings- och rapporteringsbehov.

Modeprodukter

 

Tjänster för produktförvaltning

Anthesis hjälper sina kunder att ta fram produkter på marknaden på ett säkert och hållbart sätt och i enlighet med lagstiftningen. Vi hjälper kunderna att utforma och utveckla hållbara metoder för produkter som gör det möjligt för företagen att anpassa sig till bredare hållbarhetskrav och konsumenternas ökade intresse för mer miljövänliga produkter.

Våra konsulttjänster för hållbara produkter stöder bedömningen av produkters livscykler för att identifiera material, konstruktioner och verktyg som kan förbättra hållbarheten hos era produkter. Vårt holistiska tillvägagångssätt tar hänsyn till hela leveranskedjan och anpassar sig till globalt erkända hållbarhetscertifieringar och standarder för att uppfylla era bredare hållbarhetsmål.

Vi har ledande global expertis inom hållbarhetstjänster för transaktioner och finansverksamhet.

Resursekonomi
Anthesis är experter på miljöekonomiska analyser och studier inom social ekonomi, inklusive cirkulär ekonomi och affärsmodeller där vi arbetar för hållbar resursanvändning och ökad återvinning.
Klicka här

Projektutveckling och innovation
Anthesis har arbetat med projektutveckling som ligger i framkant när det gäller kunskap om hållbarhet.
Klicka här 

Globala tjänster
Vi är ledande när det gäller att leverera transaktions- och finanstjänster globalt. Ta reda på mer om hur vi kan stödja dig och dina mål idag.
Utforska våra globala tjänster [engelska]

Referenser

J&J har varit en stolt medlem av Product Sustainability Round Table sedan 2007 och vårt medlemskap har varit en viktig del av vår produktförvaltningsstrategi. Det hjälper oss att jämföra oss med andra organisationer, dela med oss av bästa praxis och förbereda oss för nya trender och frågor. PSRT:s ledarskapsram har också stöttat J&J i vår väg mot en mer fullständig institutionalisering av hållbarhet i hela organisationen.

Al Iannuzzi
Chef för produktförvaltning, J&J
Johnson & Johnson

Vi valde att arbeta med Anthesis, som redan från början har visat sin förmåga att hantera komplexa och rörliga arbetsflöden och sin expertis inom avancerade återvinningstekniska processer, infrastruktur för avfallshantering samt dataanalys och visualisering. Vi värdesätter deras tankepartnerskap och är ständigt imponerade av djupet och detaljerna i deras arbete och presentationer.

Paula N. Luu
Projektledare, Centrum för cirkulär ekonomi
Closed Loop Partners

Anthesis har en gedigen erfarenhet av att på ett meningsfullt sätt bidra till utvecklingen av resursförvaltningssektorn genom sitt arbete för regeringar, företag och andra högprofilerade klienter.

Paul Vanston
VD
Incpen

Vi kunde skapa en ledande policy inom en snäv tidsram tack vare Anthesis utmärkta samarbete och ledande expertis.

Beth Greenaway
Team Lead Cirkulära och hållbara produkter, Zalando
Zalando
produktanalys

Vi har en beprövad metod för att hantera och ge service i frågor som rör produkthållbarhet och som omfattar produktförvaltning, design, regelverk, kemikalieöverensstämmelse och bredare hållbarhetsöverväganden. Vårt holistiska tillvägagångssätt omfattar expertis inom förpackning, återvinning, plast, material- och energiexperter och omfattar hela tiden ett tänkande kring livscykelns slutskede och cirkuläritet.

Våra team har omfattande kunskaper om att förstå och reagera på globala och lokala direktiv och förordningar om material- och ämnesanvändning, samt omfattande produktförvaltningsstrategier för att hantera efterlevnad och affärsrisker. Vi har omfattande global erfarenhet av rådgivning i regleringsfrågor, inklusive RoHS, REACH, WEEE och många andra.

Vi tillhandahåller helhetslösningar för att aktivera tillväxt och hållbarhet och stödjer anpassning av tillverknings- och produktionsprocesser för utformning och utveckling av säkrare produkter, med ansvarsfull användning av resurser och hantering av uttjänta produkter. Vi kan hjälpa dig att anpassa och utforma hållbara processer och produkter som tar hänsyn till hållbarhet under hela produktens livscykel.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.

Våra kontor