Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Utbildning + Företagskultur - Anthesis Sverige

Utbildning + Företagskultur

Vi förändrar tankesätten och den sociala medvetenheten genom inspirerande, engagerande och utbildande kampanjer och projekt. Vi blandar innovativa, kreativa och skräddarsydda utbildningsresurser för att stödja ett mer hållbart samhälle.

Att förändra kulturer

Utforma och utveckla utbildningsprojekt. Från strategisk reflektion till utformning och genomförande, skapad inom en ram för att leverera den bästa undervisningsresursen för varje typ av målgrupp. Inklusive nyckelfärdiga workshops, evenemang och pedagogiska utställningar, ända fram till långsiktig programförvaltning. Oavsett projekt utformar vi de lämpligaste metoderna, formaten och materialen och ser till att kreativitet, innovation, vetenskap och hållbarhet står i centrum för allt vi gör.

Itinerapp

 

Utbildning för hållbarhet

De unika utmaningar som definierar vår tid, från att mildra effekterna av den globala klimatförändringen, skydda den biologiska mångfalden, återställa våra hav, använda begränsade naturresurser på ett hållbart sätt och garantera lika möjligheter, kräver helt nya sätt att tänka och agera. Det är vårt kollektiva ansvar som arbetstagare, studenter och medborgare att ta itu med dessa utmaningar.

Anthesis hjälper organisationer och institutioner att bli förvaltare av hållbarhetsfrågor genom att ge dem kompetensutveckling och utbildning i hållbarhetsfrågor. Utbildning för hållbarhet, både i klassrummet och på arbetsplatsen, kan ge oss en lins för att kritiskt se på hur världen ser ut och för att föreställa oss hur den skulle kunna vara och ge oss utrustning för att förverkliga den visionen.

Vi har ledande global expertis inom hållbarhetstjänster för Utbildning + Företagskultur.

Ledarskap, styrning och förändringshantering
När det gäller klimatförändringar och minskningar av koldioxidutsläpp under de kommande tio åren måste ledarskapet i organisationer vara dynamiskt, pragmatiskt och inställt på hållbarhet.
Klicka här

Kampanjer för att skapa medvetenhet och engagemang
Engagemangskampanjer är ett utmärkt verktyg för offentlig kommunikation för att belysa de förändringar som sker i städer och miljöer och för att främja beteendeförändringar bland medborgarna.
Klicka här

Globala tjänster
Vi är ledande inom hållbarhetsutbildning globalt. Ta reda på mer om hur vi kan stödja dig och dina utbildningsmål idag.
Utforska våra globala tjänster [engelska]

Referenser

I mer än 20 år har vi räknat med Anthesis Lavolas erfarenhet och kreativitet när det gäller att påverka hållbarhetskulturen i staden [Barcelona]. Vi kommer att fortsätta med detta samarbete!

Teresa Franquesa i Codinach
Direktör för hållbarhetsstrategi och kultur, Barcelonas stadshus
Barcelonas stadshus

Utbildningsteamet på Anthesis Lavola har inte bara bidragit med sin yrkeserfarenhet inom kommunikation och miljöutbildning, utan de har också visat en enorm motivation för projektet [kampanj för att öka medvetenheten om avfall], vilket har resulterat i mycket tillfredsställande resultat.

Lydia Navarro Velasco
Biträdande generaldirektör för avfallsinsamling, Madrids kommunfullmäktige
Madrids kommunfullmäktige
utbildning

Anthesis har bevisad expertis när det gäller att hjälpa kunder att genomföra framgångsrika omvandlingsprogram för att bygga upp hållbara kulturer och tillhandahålla utbildning för hållbarhet. Vi levererar skräddarsydda lösningar för att hantera kulturförändringar som går till kärnan av att påverka värderingar, attityder och vanor för att driva prestanda.

Vi är ledande inom utveckling och genomförande av hållbar kulturomvandling. Vi hjälper dig att formulera det gemensamma syftet, värderingar, tankesätt och beteenden för att inspirera teamets engagemang. Vi gör det möjligt för dina ledare att effektivt leda och modellera kulturförändring. Slutligen hjälper vi till att skapa övertygande berättelser för att engagera medarbetarna kring er hållbarhetsagenda.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.

Våra kontor