Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Koldioxidkompensation för företag - Anthesis Sverige

Koldioxidkompensation för företag

Kompensation av utsläpp är kärnan i nästan alla organisationers hållbarhetsarbete.

Klimatfinansiering, inklusive koldioxidkompensation, är kärnan i ”invest”-delen av Anthesis Net Zero Framework. Varje organisation har ett koldioxidavtryck, dvs. bidrar till utsläpp av växthusgaser, och bör aktivt arbeta för att minska dess storlek. När du väl har minskat din organisations koldioxidavtryck är offsetting ett sätt att ta fullt ansvar för dina kvarvarande utsläpp.

Detta kan uppnås genom att investera ekonomiskt i projekt som kompenserar för koldioxidavtrycket; projekt som bekämpar klimatförändringarna och kompenserar för organisationens totala påverkan. Dessa projekt kan omfatta återbeskogning, förnybar energi, metanavskiljning och förbränning för att nämna några och fokuserar antingen på att avlägsna eller undvika koldioxidutsläpp.

För att uppnå Net Zero eller liknande ambitioner krävs koldioxidkompensation, och en organisation bör noga överväga sin strategi för att se till att den maximerar värdet av sin klimatfinansieringsinvestering. Marknaden är full av olika investeringsalternativ och en organisation måste förstå vilka investeringar som passar bäst för att se till att de stämmer överens med dess huvudmål både nu och i framtiden. Anthesis har levererat strategier för kompensation och klimatfinansiering till dussintals företag och organisationer över hela världen för att se till att de har en tydlig och motståndskraftig investeringsplan.

Strävan efter koldioxidkompensation bör fokusera på den övergripande Net Zeroambitionen, som sannolikt kommer att definieras av en blandning av investeringar och konsumenternas förväntningar och en strävan att åstadkomma varaktiga hållbarhetsresultat och resiliens i ett företag eller en organisation.

Vårt verktyg för koldioxidhantering, Clean CO2, arbetar med internationellt erkända metoder och standarder för verifiering av koldioxidmarknaden. Kompensation av koldioxidavtryck är åtgärden att neutralisera den mängd koldioxidutsläpp som en person, ett företag eller en organisation medger när de utför en aktivitet.

Hur man skapar en strategi för koldioxidkompensation

Oavsett om du vill minska kostnaderna, förbättra effektiviteten, följa lagstiftningen eller hitta ett sätt att differentiera ditt varumärke är koldioxidkompensation ett viktigt område att sätta sig in i. Genom att fokusera på att neutralisera sina utsläpp kan organisationer förbättra sitt företags rykte med sitt engagemang för hållbarhet.

När en tydlig strategi har fastställts måste investeringsvalen göras. Anthesis har en unik tillgång till marknaden för att se till att du får tillgång till klimatprojekt som verkligen är anpassade. Vi tillämpar vår kombination av expertis i världsklass och mjukvaruteknik för CO2-kompensation för att skapa ett Anthesis-klimaterbjudande som är unikt. Denna symbios gör det möjligt för oss att leverera helhetslösningar samtidigt som vi sparar våra kunder mycket tid och pengar

Hur vi gör det

  • Beräkning av en organisations grundläggande koldioxidavtryck med hjälp av beprövade metoder som ISO 14064, Greenhouse Gas Protocol, step 2050 och ISO 14067.
  • Vi utvecklar sammanhängande, genomförbara och tillräckligt ambitiösa strategier som är anpassade till bredare affärsmål, t.ex. att minska driftskostnaderna, öka effektiviteten och öka konkurrenskraften.
  • Detta sträcker sig till att utvärdera organisationers evenemang och hjälpa dem att neutralisera utsläpp av växthusgaser och minska sin påverkan på klimatförändringarna.
  • Kompensation av oundvikliga koldioxidutsläpp genom köp av högkvalitativa koldioxidkrediter och användning av vårt verktyg för koldioxidhantering, Clean CO2.
  • Kommunicera och positionera de koldioxidsnåla affärsinitiativ som antagits för att differentiera sig från konkurrenterna och samtidigt uppnå högkvalitativa koldioxidkompensationer.
  • Vårt verktyg för koldioxidhantering, Clean CO2, arbetar med internationellt erkända metoder och standarder för verifiering av koldioxidmarknaden.
  • Vi kan använda vårt verktyg för kolhantering, Clean CO2, för att hjälpa företag och evenemang att kompensera och minska sitt koldioxidavtryck. Verktyget gör det möjligt för organisationer att uppnå högkvalitativa koldioxidkompensationer eftersom det följer användarna genom hela processen med att neutralisera företagets verksamhet och växthusgasutsläpp.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.