Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Produktinnovation och ekodesign - Anthesis Sverige

Produktinnovation och ekodesign

Utveckling av hållbara produkter för att minska koldioxidutsläppen.

När allmänhetens krav når en kritisk nivå är trycket stort på företagen att utforma miljövänliga produkter som kan återvinnas.

Anthesis hjälper företag att utveckla hållbara lösningar genom design, hantering av leveranskedjan och tillverkning. Vi tar ett helhetsgrepp på produktdesignen genom att analysera hela dess livscykel för att se till att utfasning av ämnen som plast inte oavsiktligt ökar produktens koldioxidavtryck, vilket kan skada varumärkets rykte.

PSRT

På bilden: tidigare och nuvarande deltagare i Product Sustainability Round Table. PSRT, som ägs och leds av Anthesis, är en gemenskap av branschöverskridande hållbarhetsexperter och “thought leaders” från företag som arbetar för hållbarhet. Våra PSRT-kunder kan få tillgång till samarbete och delta i webbinarier online via vårt särskilda Anthesis Client Network.

Våra tjänster för produktinnovation och ekodesign:

  • Vi utför hållbarhetsgranskningar och rapporterar om produkter och förpackningar med hjälp av erkända analysmetoder som koldioxidavtryck och vårt partnerverktyg Footprinter.
  • Samarbete med tillverkare och deras leverantörer för att förbättra produkter och förpackningar genom att göra dem mer ändamålsenliga eller genom att göra dem lättare.
  • Stödja beslut om ersättning av råvaror och alternativa material med hjälp av våra programvarubaserade verktyg för att bedöma förändringar i hållbarhetsprestanda.
  • Ge vägledning och stöd till tillverkare om hur de kan öka sina produkters återvinningsbara innehåll och förbättra deras utformning för att de ska kunna återvinnas när de är uttjänta.
  • Säkerställande av global efterlevnad i en alltmer komplex lagstiftningsmiljö, särskilt när det gäller kemikalier och giftiga ämnen.
  • Hjälpa företag från flera branscher att samarbeta om produktinnovation genom vårt medlemsnätverk Product Sustainability Round Table.

Produktinnovation anpassas efter en omfattande konsekvensbedömning av produktens hållbarhet, en tjänst som Anthesis också tillhandahåller.

HUR DU BEDÖMER DIN PRODUKTS HÅLLBARHET FÖRE DESIGN.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.