Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Genomförande av strategier och rapportering - Anthesis Sverige

Genomförande av strategier och rapportering

Framtagande av ambitiösa färdplaner som en del av ett bredare engagemang för rapporteringsramar som SBT (Science Based Targets).

För varje ambitiös uppsättning mål och företagsövergripande vision måste det finnas en konkret färdplan och strategi som konkretiserar åtgärderna. En strategi som är rätt utformad existerar inte bara som ett antal rutor att bocka av, utan den informerar och styr hur produkter, tjänster och till och med verksamhet hanteras i hela värdekedjan.

Anthesis har hjälpt många företagskunder att utveckla ambitiösa färdplaner, ofta som en del av ett bredare engagemang för rapporteringsramar som Science Based Targets. Vårt stöd tar hänsyn till de drivkrafter, unika utmaningar och möjligheter som ett företag står inför när det gör betydande förändringar av produkter och tjänster i sin portfölj.

Vi hjälper också våra kunder att skapa evidensbaserade och robusta rapporter för att kartlägga framstegen under deras förändringsresa. Vi erbjuder rapporteringslösningar som är målgruppsanpassade, tekniskt underbyggda och kan användas för att presentera åtgärdsprogram för interna och externa intressenter.

anthesis-tableau

För att presentera era data eller er färdplan kan vi utnyttja toppmoderna datavisualiserings- och analysverktyg som Tableau.

Våra tjänster inom Strategier och Rapportering:

  • Bedömning av befintlig affärsstrategi, styrningsstrukturer, organisatorisk anpassning, fokusområden och åtaganden.
  • Kartläggning av material- och affärsflöden samtidigt som vi identifierar miljömässiga och sociala effekter i hela värdekedjan.
  • Intervjuer med nyckelpersonal och ledare för affärsenheter för att förstå var de ser de största möjligheterna till (och hindren för) värde från hållbarhetsrelaterade förändringar.
  • Utarbeta tydliga affärsmässiga argument för en hållbarhetsledd strategi och rapportering i din organisation som återspeglar de konkreta och immateriella fördelarna med att driva en hållbarhetsagenda.

TA REDA PÅ MER OM VÅRA TJÄNSTER FÖR STRATEGI OCH STYRNING.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.