Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Projekt- och programförvaltning - Anthesis Sverige

Projekt- och programförvaltning

Vi tillhandahåller specialister inom verksamhets- och projektledning för att underlätta förändringar och driva på aktiviteterna.

Många företag vill integrera hållbarhet i sin dagliga verksamhet, men de ställs ofta inför problem med resurser och en tydlig brist på expertis på plats.

Anthesis har en rad industrispecialister med förstahandserfarenhet av att arbeta i operativa och projektledande roller som underlättar förändring och driver på processen. Med hjälp av handlingsplaner som har överenskommits med kunderna tillhandahåller vi resurser och teknisk kapacitet för att genomföra aktiviteter i samarbete med interna resurser, partners i leveranskedjan och tredje parter.

tesco supplier network

Leverantörsnätverksappen som Anthesis har skapat och förvaltar används av över 10 000 Tesco-leverantörer i hela Europa. Leverantörer som använder appen kan läsa, titta på och ladda ner uppgifter från Tesco om frågor som energianvändning, matsvinn och innovation. Appen ger leverantörerna omedelbara meddelanden om de senaste kunskaper om leveranser och uppdateringar från industrin. Den innehåller också en möjligheten att anmäla sig till webbseminarier, platsbesök och konferenser.

Våra projekt- och programledningstjänster:

  • Utstationering – tillhandahåller specifik produktexpertis och teknisk kapacitet som placeras i våra kunders organisationer för att arbeta med ledarskap, CSR- och operativa team.
  • Underlättande – att sammanföra viktiga interna och externa intressenter, ibland från hela produktvärdekedjan, för att genomföra förändringsprogram där samarbete och innovation krävs.
  • Projektledning och resursallokering – leverera skräddarsydda arbetsprogram och projekt, inklusive programvara, konsulttjänster och datavisualiseringsrapporter, för att uppnå resultat som stöder hållbar produktion, konsumtion och cirkuläritet.
  • Utveckling av affärsidéer – skapa detaljerade program för förändringshantering och genomföra försök med nya arbetssätt som stöder den cirkulära ekonomin genom att överväga användningen av produkter i en annan konsumtionscykel.

Vi ser till att våra projektledningstjänster syftar till att driva på förändring och hjälpa till att minska avfall och skapa resurseffektivitet.

TA REDA PÅ MER OM RESURSEFFEKTIVITET.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.