Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stöd för B Corp-certifiering - Anthesis Sverige

Stöd för B Corp™-certifiering

Vi hjälper dig på din resa för B Corp-certifiering

Vi är ett B Corp
Vi är stolta över att vara en B Corp, och vi ansluter oss till andra likasinnade företag som använder affärsverksamhet som en kraft för gott för att bygga en mer hållbar framtid.
LÄS MER

Vad är B Corp-certifiering?

B-företag är vinstdrivande företag som uppfyller en uppsättning skräddarsydda standarder med fokus på sociala och miljömässiga resultat, offentlig insyn och juridisk ansvarighet för att balansera vinst och syfte.

B Corp-certifieringen tilldelas på grundval av ett företags förmåga att bevisa att det uppfyller en minimistandard inom följande fem områden: arbetstagare, kunder, leverantörer, samhälle och miljö.

På en bullrig marknad med konsumenter som letar efter positiva företag är det svårt för företagen att särskilja sin hållbarhetshistoria.

Med B Corp-certifiering kan företag bevisa sina hållbarhetsreferenser och visa att de har ett målinriktat tillvägagångssätt.

Varför bli B Corp-ackrediterad?

Intressenterna kräver alltmer information om företagens positiva och negativa effekter, vilket tvingar företag av alla storlekar att agera. Detta har inneburit att engagemanget för miljö, sociala frågor och styrning (ESG) ökar i betydelse år för år och är nu en grundläggande del av företagens uttalanden, visioner och värderingar.

Dessutom finns det allt fler bevis för att företag som står för att lösa samhällsutmaningar presterar bättre än de som inte gör det, drivet av en ny våg av konsumenter som bryr sig om påverkan, vid sidan av värde och kvalitet på produkter och tjänster.

Målmedvetna företag upplever ett ökat kundengagemang, högre nivåer av medarbetarengagemang och förbättrade relationer med intressenter, samtidigt som de bygger en positiv, framtidssäker verksamhet.

En B Corp-certifiering är ett bevis på din målinriktade strategi.

b corp certifiering

Vi stöder företag med följande tjänster för B Corp-ackreditering

Anthesis globala B Corp-rådgivare kan stödja dig genom hela B Corp-processen, från den inledande bedömningen till att ge dig verktygen för att säkerställa en kontinuerlig förbättring av dina miljömässiga och sociala prestationer. Vårt team av konsulter kan hjälpa dig med varje del av ackrediteringsprocessen.

Vårt tillvägagångssätt för B Corp-ackreditering omfattar nedanstående steg:

  • Kontext och struktur – Är detta rätt certifiering för din organisation? Vi utvärderar din företagsstruktur och dina ambitioner och granskar dina befintliga initiativ för att förstå hur de överensstämmer med B Corp-certifieringen.
  • Uppslutning – Är intressenterna engagerade? Vi engagerar högsta ledningen för att förstå det kommersiella värdet av B Corp genom intervjuer, presentationer och utbildningsprogram.
  • Datainsamling och bedömning – Vilka data finns tillgängliga? Vi samarbetar med nyckelaktörer för att samla in nödvändig information om de fem påverkansområdena och stödjer dem i den inledande B Corp-bedömningen.
  • B Corp-revisioner och analys av brister – Var finns brister och möjligheter till förbättringar? Vi samarbetar med dig för att fastställa eventuella viktiga luckor mot B Corp-kriterier och datapunkter för att identifiera områden för förbättring.
  • Operationalisering – Vad behöver ni göra för att täppa till luckorna och förbättra er? Vi utvecklar färdplaner, policyer och förfaranden och ger tillgång till nödvändig utbildning för att möjliggöra kontinuerlig förbättring.
  • Kommunikation – Hur talar man om att man är en B Corp? Vilka kanaler och innehållsmedier ska ni använda för att kommunicera effektivt? Vi hjälper dig att utveckla en kommunikationsstrategi och riktade och effektiva engagemangskampanjer.
  • Tjänster för omcertifiering – Vi hjälper er att upprätthålla kontinuerliga förbättringar i linje med er treåriga B Corp-revision och eventuella framtida förändringar.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.