Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Färdplaner och handlingsplaner - Anthesis Sverige

Färdplaner och handlingsplaner

Skapa en handlingsplan för att stödja en hållbarhetsstrategi

För de flesta organisationer är en hållbarhetsstrategi viktig men inte tillräcklig för att den ska kunna genomföras – det måste också finnas en konkret och användbar färdplan för att stödja den.

Anthesis har hjälpt många företag att utveckla färdplaner och handlingsplaner för att genomföra strategier och sträva efter hållbarhetsmål. Vår process bryter ner era strategiska mål och initiativ på hög nivå i separata arbetsflöden med tydligt definierade tidsramar, milstolpar och ägarskap.

Anthesis Tableau

Vi kan kombinera toppmoderna datavisualiserings- och analysverktyg som Tableau för att presentera dina data eller din färdplan som handlingsinriktade insikter.

Våra tjänster för färdplaner och handlingsplaner:

Med utgångspunkt i strategin:

  • Identifiera viktiga möjliggörare och prioriterade initiativ som måste inrättas för att uppnå målen.
  • Vi delar upp dessa aktiviteter i avsiktliga och väldefinierade steg som bygger på varandra för att uppnå fastställda resultat.
  • Definierar delmål och delmål för att hjälpa dig att hålla dig på rätt spår.
  • Rekommendera interna intressenter som ska ansvara för att genomföra aspekter av handlingsplanen.

TA REDA PÅ HUR MAN BYGGER EN STRATEGI INNAN MAN PLANERAR EN FÄRDPLAN.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.