Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Fokusområden, funktionella strategier och innovation - Anthesis Sverige

Fokusområden, funktionella strategier och innovation

Fastställande av en strategi som organiserar din strategi i aktuella och funktionella fokusområden samt med mål och initiativ.

Helhetstänkande strategier för företags hållbarhet tar upp flera miljömässiga och sociala ämnen, från klimatförändringar och hållbara material till mänskliga rättigheter, mångfald bland anställda och stöd till samhället. De omfattar också många funktionella aspekter, från verksamhet och leverantörskedja till marknadsföring och kommunikation samt process-, produkt- och affärsutveckling. För att göra saken ännu mer komplicerad överlappar och samverkar många av dessa aspekter ofta.

Med så många faktorer att ta hänsyn till kan det vara en utmaning att definiera en strategi som organiserar och prioriterar mål och initiativ som skapar värde för din organisation. Vi är experter på att samarbeta med våra kunder för att göra detta, och vi anpassar vårt tillvägagångssätt till era affärsförhållanden och er kultur.

Vi har verktygen, erfarenheten och kunskapen för att inte bara stödja genomförandet av era befintliga initiativ utan också ta med nya idéer.

Våra tjänster för funktionella strategier:

  • Bedömning av era hållbarhetsrisker, brister och möjligheter. Detta innebär intervjuer, kartläggning och analys av både interna och externa faktorer.
  • Identifiera och formulera en uppsättning strategiska alternativ och mål på hög nivå som kan ge det största affärsvärdet samtidigt som hållbarhetsresultaten förbättras. Dessa alternativ kan presenteras som en del av ett internt möte för feedback och förfining.
  • Organisera strategin i en omfattande uppsättning fokusområden. För varje strategiområde kommer vi att överväga vilken ambitionsnivå som krävs, utveckla specifika mål och beskriva hur de ska uppnås.

Därifrån bör ni fundera på er handlingsplan för hur ni ska uppnå era hållbarhetsmål.

TA REDA PÅ MER OM FÄRDPLANER OCH HANDLINGSPLANER.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.