Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Bedömning av väsentlighet och granskning av framtida trender - Anthesis Sverige

Bedömning av väsentlighet och granskning av framtida trender

En bra väsentlighetsanalys tittar in i framtiden för att ta hänsyn till hur nya frågor kan påverka ditt företag.

Din väsentlighetsanalys bör ligga till grund för mer än bara din hållbarhetsrapport. Om den görs på ett bra sätt kan den ge värdefulla insikter om hur hållbarhet bäst kan skapa värde för din organisation. De utgör också ett unikt tillfälle att engagera interna och externa intressenter och höra deras åsikter om hållbarhetsprioriteringar och om era nuvarande resultat.

En bra väsentlighetsanalys är framtidsinriktad och tar hänsyn till hur nya frågor kan påverka ditt företag. Vi utför också fristående analyser av framtidstrender för att hjälpa dig att se till att din strategi och dina mål kommer att fortsätta att vara relevanta när intressenternas oro utvecklas och nya frågor dyker upp.

matrices

Anthesis kan bygga interaktiva anslagstavlor/dashboards för att hjälpa intressenter och kollegor att engagera sig i din väsentlighetsbedömning. Anslagstavlorna gör det möjligt för kunderna att filtrera resultaten efter region, affärsenhet, intressentgrupp, ämnestyp eller någon annan typ av faktor.

Våra tjänster för väsentlighetsanalyser:

Vi har utfört väsentlighetsanalyser för många av världens största företag och för företag som tar sina första steg inom hållbarhet. Vår metod har tre grunddrag:

  • Skräddarsydd för dina behov – Vi samarbetar med dig för att definiera en forsknings-, analys- och engagemangsprocess som är skräddarsydd för dina behov och de beslut som du vill informera.
  • Balansera åsikter och bevis – Vi har ett objektivt tillvägagångssätt för din väsentlighetsanalys – oavsett om det sker genom datainsamling, resultat av riskbedömningar eller annan evidensbaserad forskning – samtidigt som vi värderar och integrerar mer subjektiva synpunkter från en rad olika intressenter.
  • Anpassning till organisationen – Vi hjälper dig att samarbeta med viktiga interna funktioner, inom till exempel strategisk planering, kundnöjdhet och företagsrisker, för att samla in deras insikter och anpassa dem till deras processer.

Utifrån detta kan du börja utveckla din färdplan och dina handlingsplaner

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.