Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Städer + Miljö - Anthesis Sverige

Städer + Miljö

Utformning och drivande av initiativ för städer och miljöer med inriktning på att skapa effekter globalt. Vi hjälper städer att mäta utsläpp, modellera scenarier, fastställa mål och vidta åtgärder för att bli koldioxidneutrala och cirkulära.

Att bygga en hållbar miljö

Att ge städer och regioner möjlighet att ta ansvar för sin påverkan när det gäller att mildra och anpassa sig till klimatkrisen och skapa hälsosamma och blomstrande livsmiljöer. Integrera hållbarhet i planering, utformning, byggande och förvaltning av stadsmiljöer samt återaktivering av landsbygds- och naturområden för offentligt bruk. Från bedömning av miljömässig och social påverkan till genomförande av avfallslösningar definierar vi strategier för att skapa hållbara städer och regioner med låga koldioxidutsläpp. Vårt innovativa skapande och användande av teknik stöder utvecklingen och genomförandet av projekt som driver meningsfull och varaktig förändring.

Stockholm

 

Hållbarhet i den byggda miljön

Vi gör det möjligt för städer och regioner att ta ansvar för sin påverkan när det gäller att mildra och anpassa sig till klimatkrisen och skapa hälsosamma och blomstrande livsmiljöer. Vi hjälper till att förankra hållbarhet i planering, utformning, konstruktion och förvaltning av byggda miljöer samt att återaktivera landsbygds- och naturområden för offentligt bruk. Från bedömningen av miljöpåverkan och social påverkan till genomförandet av avfallslösningar definierar vi strategier för att skapa hållbara städer och regioner med låga koldioxidutsläpp. Vårt innovativa skapande och användande av teknik stöder utvecklingen och genomförandet av projekt som driver meningsfull och varaktig förändring.

UTFORSKA VÅR EXPERTIS OM STÄDER OCH REGIONER I BÅDE SVERIGE OCH GLOBALT

Vi har en omfattande erfarenhet av att arbeta med världens största städer för att skapa hållbara, strategiska lösningar som är helt anpassade till den lokala kontexten.

Referenser

Anthesis har varit en viktig partner i SRP:s hållbarhetsresa. Teamet hjälpte våra affärspartner att anta utmaningen, fastställa omfattande organisatoriska mål, engagera våra intressenter, förankra hållbarhet i vår verksamhet och utveckla innovativa program som förstärker SRP:s roll som ledare i samhället.

Marc Campbell
Chef för hållbarhetspolitik och program, Salt River Project
Salt River Project

Utvecklingen av MaaS (Mobility as a Service) ger upphov till många utmaningar och nya behov. Anthesis Lavolas erfarenhet av strategisk analys och organisering av workshopar för samskapande har gjort det möjligt för oss att gå vidare i utvecklingen av MaaS som tillämpas på rörlighet i arbetet.

Ignacio Ramos Soriano
Avdelningen för kommunikation och rådgivning, EMT Madrid
EMT Madrid

Utmaningen med den här typen av projekt [certifiering av ansvarsfulla inköp] är att hitta rätt rådgivningspartner som instinktivt förstår vad som behövs, som förstår vår verksamhet och som kan leverera effektivt i förhållande till projektbeskrivningen. Anthesis sätt att arbeta och kommunicera gjorde det möjligt för oss att genomföra projektet i tid, inom budget och med utmärkt standard.

Heinrich Jonker
Chef för kvalitetssystem
SIG Building Solutions
gothenburg

Anthesis hjälper städer och andra miljöer att ta itu med hållbarhetsutmaningar genom vetenskaplig, teknisk och finansiell expertis. Vi tillhandahåller holistiska, strategiska konsultlösningar för hållbar stadsplanering och har legat i framkant när det gäller hållbarhetsöverväganden både i Storbritannien och internationellt. Vi har varit viktiga rådgivare vid många lagstiftningsåtgärder och har hjälpt organisationer inom den offentliga sektorn att uppfylla sina hållbarhetskrav och sänka kostnaderna samtidigt som vi minskar koldioxidutsläppen.

Vi bidrar till att underlätta en hållbar stadsutveckling genom att planera och utforma med människan och miljön i centrum, vilket förbättrar livskvaliteten och miljön. Vi är betrodda partner för stadsförvaltningar över hela världen och har hjälpt till att utforma strategier för att möjliggöra förändring och stödja genomförandet av initiativ för hållbara städer. För att stödja dessa förändringar omfattar Anthesis holistiska och integrerade stadsplaneringsstrategi de miljömässiga, sociala, ekonomiska och fysiska aspekterna av en stad.

Vi har främjat bästa praxis på samhälls-, stads-, delstats- och nationsnivå och kan erbjuda en rikedom av hållbarhetsexpertis för varje erbjudande. Vår Activator-process säkerställer utvecklingen av lösningar som är inkluderande, samarbetsinriktade och motståndskraftiga. Vi kan hjälpa dig att formulera strategier som navigerar i de komplexa frågorna om konkurrenskraft, effektivitet, hållbarhet, återhämtning och folkhälsa.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.

Våra kontor