Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Standarder och ansvarsfulla inköp för gröna byggnader - Anthesis Sverige

Green Building Design, standarder och ansvarsfulla inköp för "gröna byggnader"

Tillhandahåller ett omfattande utbud av tjänster inom den byggda miljön.

Från att bygga fler fabriker och kontor till att utveckla smartare och renare energisystem – att skapa en infrastruktur som är anpassad för framtiden är en prioritet över hela världen. Sektorns många aktörer – från beställare till konstruktörer och ingenjörer, entreprenörer till produktleverantörer, hyresvärdar till försäkringsbolag och investerare – är mer än någonsin tidigare i fokus.

Anthesis erbjuder ett omfattande utbud av tjänster inom den byggda miljön. Vi kan hjälpa er att införa rätt processer för att uppfylla lagkrav, avtalsförpliktelser och visa på goda miljöprestanda, samtidigt som vi ser till att eventuella negativa kostnads- och tidseffekter minimeras. Våra tjänster för grönt byggande kan utföras i kombination med våra tjänster för avfall, energi, materialanskaffning, sociala värden och rapportering.

grona-byggnader

Våra tjänster sträcker sig över alla sektorer och omfattar vanligtvis en kombination av strategi och planering, design och konstruktion samt förvaltning av byggnader i bruk och i slutet av deras livslängd.

Våra Green Building Design tjänster för byggnader:

  • Ekodesign och innovation – integrering av materialåtervinning och energieffektivitet i infrastrukturens utformning och funktionalitet samt bedömning av konstruktionsvarianter eller nya tillämpningar. Detta kan också omfatta utformning av byggnader eller utrymmen med välbefinnande i åtanke.
  • Utveckling av sektorspecifika standarder – säkerställer att era unika frågor och krav beaktas.
  • Upphandling, rådgivning och stöd – genomförande av ISO 20400:2017 Hållbar upphandling, BES6001, The Framework Standard for Responsible Sourcing.
  • Miljöledningsplaner för byggnation (Construction Environmental Management Plans, CEMP) – för att uppfylla tillsynsmyndigheternas krav eller specifika avtalsförpliktelser som fastställts av byggherrar.
  • Certifieringssystem – inklusive branschspecifika system som BREEAM, LEED, EDGE eller Ska Ratings.

Vi arbetar med kunder från institutionella investerare till sjukhus, allmännyttiga och privata bostäder till detaljhandel, infrastruktur och kommersiella fastigheter för att förverkliga deras visioner och ambitioner.

TA REDA PÅ MER OM HUR VI KAN LÄGGA UPP EN STRATEGI FÖR ERA VISIONER OCH AMBITIONER.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.