Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Miljö- och sociala konsekvensbedömningar - Anthesis Sverige

Miljö- och sociala konsekvensbedömningar

Stöd till byggherrar och finansiärer för att framgångsrikt genomföra konsekvensbedömningar.

Med en sammanlagd erfarenhet på över 100 år genomför vårt team miljö- och sociala konsekvensbedömningar (MKB) i enlighet med nationella planeringskrav, IFC:s och Världsbankens standarder och internationell bästa praxis. Vi stöder utvecklare och finansieärer för att framgångsrikt genomföra konsekvensbedömningar i både planerings- och avvecklingsstadiet.

Vårt team genomför MKB:er för att stödja planeringsprocesser, myndighetsgodkännanden och krav från internationella finansinstitut. Vi bedömer genomförbarheten och samarbetar som en del av design och teknikval för att minimera påverkan och maximera positiva resultat.

Våra miljökonsekvensbedömningar och sociala konsekvensbedömningar omfattar följande:

  • Genomförbarhetsstudier
  • Strategiska Miljöbedömningar för program och planer
  • Analys av bästa tillgängliga teknik (BAT).
  • Analys av möjligheter och begränsningar.
  • Undersökningar och rapportering av utgångsläget.
  • Planer för intressentengagemang.
  • Bedömning av miljökonsekvenser och sociala konsekvenser.
  • Miljöbedömningar i fas I och II (förorenad mark och tillhörande markundersökningar).
  • Miljötillstånd

Efter våra bedömningar hjälper vi våra kunder att utarbeta strategier för hållbar mobilitet.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.