Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Cirkulär ekonomi, resurseffektivitet och avfallshantering - Anthesis Sverige

Cirkulär ekonomi, resurseffektivitet och avfallshantering

Förbättra er resurseffektivitet och er image genom att arbeta enligt principerna för cirkulär ekonomi.

Vad är cirkulär ekonomi?

En cirkulär ekonomi är ett alternativ till den traditionella linjära ekonomin där man tar, tillverkar och kastar, vilket inte fullt ut utnyttjar potentialen hos många produkter och tjänster. Den skulle kunna bidra till att hantera klimatkrisen, minska resursbristen och beroendet av engångsplast och öka företagens hållbarhet.

Det kan vara en utmaning att ta till sig tankesättet med cirkulär ekonomi och genomföra det på ett framgångsrikt sätt. Vi kan hjälpa er att integrera principerna för cirkulär ekonomi i era projekt, identifiera möjligheter och därefter förbättra er resurseffektivitet och er image.

civiwaste app

Anthesis erbjuder en rad verktyg för cirkulär ekonomi, bland annat CIVIwaste, en mobilapp och webbapplikation för att hjälpa kommuner att omvandla och förbättra sina offentliga tjänster genom medborgarnas medansvar och incitament. Medborgarna kan registrera sig och fylla i sina aktiviteter när det gäller återvinning och avfallshantering, få rekommendationer, rabatter och bonusar samt rapportera eventuella fall av brott inom avfallsområdet.

Våra tjänster inom cirkulär ekonomi, resurseffektivitet och avfallshantering:

  • Datainsamling – vårt analysteam kan hjälpa er att uppnå era mål för cirkulär ekonomi genom att samla ihop komplexa datamängder, visualisera cirkulära data så att de är lätta att förstå eller till och med implementera ett skräddarsytt programvaruverktyg för att förbättra datainsamlingen och -hanteringen.
  • Profilering och förbättring av nuvarande affärsmetoder – inklusive tjänster som upphandling och avfallshantering och intressent engagemang.
  • Bedömning och utveckling av alternativ – genom initiativ som forskning om bästa praxis, intressent engagemang och kostnads-nyttoanalyser för att skapa er en lista över alternativ.
  • Försök och initiativ – genomförande och utveckling av försök för att testa olika alternativ för genomförande i hela verksamheten.
  • Utveckling av strategier – samarbete med viktiga intressenter för att kartlägga en strategi baserad på resultat, ambitioner och nuvarande praxis.
  • Certifiering – hjälpa kunderna att uppnå miljöcertifiering och kommunicera sitt miljöavtryck.

Vi hjälper städer och lokala samhällen att fastställa och integrera en strategi för cirkulär ekonomi och kommunicera ambitionerna till målgrupperna.

TA REDA PÅ HUR VI SKAPAR ENGAGEMANGSKAMPANJER FÖR STÄDER.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.