Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility GDPR - Anthesis Sverige

Integritet

Anthesis Consulting Group GDPR-kompatibla integritetspolicy

Här på Anthesis tar vi din integritet på allvar och kommer endast att använda din personliga information för att tillhandahålla den information, de produkter eller tjänster som du har begärt av oss.

När vi behandlar personuppgifter för ändamål som inte är direkt för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gör vi det [i allmänhet] för vissa legitima affärssyften. (Se vår policy för legitima affärsintressen). När vi behandlar uppgifter för dessa ändamål kommer vi alltid att se till att vi tar vederbörlig hänsyn till dina rättigheter i fråga om personuppgifter och att vi har högsta respekt för dem.

Vissa av de system från tredje part som vi använder för att kommunicera med dig kan använda sig av ”Cookie Policy cookies” för att samla in personuppgifter. Vi samarbetar med våra leverantörer för att se till att detta sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Inga Anthesis-ägda produkter samlar in personuppgifter (såsom namn och e-postadresser,) i cookies, men vi lagrar annan information som är nödvändig för att säkerställa datasäkerhet och sessionskontinuitet.  Vissa av de programvaruprodukter som vi använder eller underhåller för andras räkning kan dock samla in personuppgifter. Vi är i kontakt med dessa leverantörer och våra kunder för att se till att var och en av dessa produkter är GDPR-kompatibel och omfattas av en egen integritetspolicy.

Då och då vill vi kontakta dig med information om andra webbseminarier, evenemang, produkter och tjänster som vi erbjuder.

Oroa dig inte, vi kommer aldrig att vidarebefordra din information till någon utanför Anthesis företagsgrupp om inte lagen kräver att vi gör det eller om vi agerar som personuppgiftsbiträde och vår kund (den personuppgiftsansvarige) kräver att vi gör det.

Hur hanteras dina personuppgifter?

När vårt IT-värdskap utförs utanför EES ser vi till att lämpliga rättsliga skyddsåtgärder finns på plats för att skydda dina rättigheter.

Anthesis Consulting Group finns i hela EU och även i länder utanför EES och därför överförs vissa personuppgifter utanför EES, men detta sker endast efter att lämpliga rättsliga skyddsåtgärder har vidtagits.

Vilka är dina rättigheter?

Enligt de nya dataskyddsbestämmelserna har enskilda personer (du) utökade rättigheter:

  • Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem.
  • Rätt till radering.
  • Rätt till tillgång. Kontakta oss (se uppgifter nedan) för att få en kopia av de uppgifter vi har om dig.
  • Rätten att få uppgifter som vi har om dig rättade.
  • Rätten att begränsa behandlingen. Det vill säga du har rätt att bestämma hur vi använder dina personuppgifter och till exempel bestämma att du inte vill ta emot vissa typer av information eller ändra tillstånden för vår användning av dina personuppgifter, t.ex. dra tillbaka rätten att skicka marknadsföringsinformation till dig. Du har rätt att invända mot denna behandling, och om du vill avsluta din prenumeration kan du skicka ett e-postmeddelande till contact@anthesisgroup.com.
  • Rätten till dataportabilitet (vi är skyldiga att skicka alla uppgifter som du har lämnat till oss och som vi innehar till en annan leverantör om du begär det).
  • Rättigheter i samband med automatiserat beslutsfattande och profilering.
  • Rätten att klaga på all användning av dina personuppgifter som du anser vara olaglig. Vi uppmanar dig att ta kontakt med oss i första hand, men vår tillsynsmyndighet är UK Information Commissioners Office (ICO) och de kan kontaktas via deras webbplats ico.org.uk. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan.

Anthesis Consulting Group är ett bearbetningsföretag för kunduppgifter och personuppgiftsansvarig för uppgifter som vi behandlar i förhållande till leverantörer och om våra anställda.

För frågor som rör personuppgifter, vänligen kontakta vår dataskyddsansvarige Ian Forrester (e-post: ian.forrester@anthesisgroup.com). Om du upptäcker att Ian inte är på kontoret och behöver ett snabbt svar, vänligen kontakta oss på contact@anthesisgroup.com.

Om det inte krävs av rättsliga eller avtalsmässiga skäl kommer vi inte att behålla några personuppgifter i mer än tre år från det datum då du eller din organisation senast kontaktade oss.