Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stuart McLachlan - Anthesis Sverige

Stuart McLachlan

VD, Anthesis Group

Stuart har tillbringat över 25 år med att utveckla marknadsledande företag inom hållbarhetsrådgivning och -tjänster, genomfört över 20 förvärv och byggt upp företag organiskt i mer än 20 länder.

År 2013 var Stuart med och grundade Anthesis Consulting Group Ltd. Med hjälp av kapital från ledningsgruppen och ett nätverk med högt nettoförmögenhet har företaget vuxit till över 1,000 personer på flera kontinenter, med en kundportfölj som omfattar många FTSE 100- och Fortune 500-företag. Ambitionen är att bli den globala marknadsledaren när det gäller att göra organisationer mer hållbara och välmående.

Stuart anser att företag som hanterar sina miljömässiga och sociala prestationer har bättre ekonomiska resultat, skapar mer värde för sina aktieägare och att denna agenda är central för att skapa värde för alla intressenter på lång sikt.

Som medlem av Business in the Communitys miljöledningsgrupp har Stuart varit ordförande för programmet Visioning the Future, Transforming Business. Han är aktiv i övergången till den cirkulära ekonomin, i sökandet efter nya mer motståndskraftiga affärsmodeller och i sökandet efter nya affärsmöjligheter för förändringar som gynnar alla parter.

Tidigare erfarenheter omfattar 16 år av utveckling av WSP:s miljö- och energiverksamhet – från ett nystartat företag inom WSP Group PLC till ett av de ledande globala konsultföretagen inom sektorn med över 1 000 anställda i 15 länder. Under sex år, från 2006 fram till sammanslagningen med det kanadensiska konsultföretaget GENIVAR, var Stuart också PLC-direktör i WSP Groups styrelse.