Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility B Corp Impact Report 2021–2022 - Anthesis Sverige

B Corp Impact Report 2021–2022

mars 21, 2023 | Nyheter,

”I’m proud of our progress across all five Impact Areas and our continued commitment to make business a force for good”

Stuart McLachlan​
CEO, Anthesis Group​

 

Vi är stolta över att kunna dela med oss av vår första B Corp Impact Report

I början av 2021 blev Anthesis ett fullt certifierat B Corporation®, och anslöt sig till en global gemenskap av organisationer som värderar syfte lika högt som vinst. Genom att bli B CorpTM befäste vi våra dubbla åtaganden att vägleda våra kunder på deras resa mot en mer hållbar tillvaro och att stå fast bakom vår egen.

Två år senare är det ett nöje att dela med oss av vår första B Corp Impact Report, som fokuserar på våra framsteg inom de fem Impact Areas styrning, anställda, samhälle, miljö och kunder under denna period.

LADDA NER VÅR B CORP IMPACT REPORT 2021-2022

 

Vår påverkan: Styrning

Att bli ett B Corp har gjort det möjligt för oss att dubbla våra åtaganden om att driva vårt företag på ett ansvarsfullt, transparent och hållbart sätt.

Viktiga initiativ inkluderar:

 • Uppdatering och publicering av vår hållbarhetspolicy och vår policy för modernt slaveri och handel med mänskliga rättigheter, där vi beskriver våra åtaganden.
 • Upprättande av ett nytt etiskt råd för att kunna utöva klok bedömning i tvetydiga och komplexa situationer.
 • Publicering av vår treåriga plan för corporate responsibility som är anpassad till B Impact Areas och identifierar områden där vi strävar efter att förbättra oss.
 • Utökning av vårt globala program för företagsansvar genom att inrätta olika arbetsgrupper för att se till att vi gör verkliga framsteg mot våra mål, bland annat inom områdena Net Zero, välbefinnande, miljöledningssystem och rättvisa, jämlikhet, mångfald, inkludering och tillgänglighet (JEDIA).

”We were impressed with the expertise that Anthesis provided and are delighted at the outcomes of the project. We’ve already reduced carbon emissions at the playground by more than five tonnes a year and we’ve seen real enthusiasm within the local community to learn more about climate change and how everyone can make a difference”

Janine Crockett​
Head of Property Sustainability, Sanctuary​

Vår påverkan: Kunder

Vi tar oss an världens största utmaningar genom de hållbara lösningar vi levererar till våra kunder.

Viktiga fokusområden för att hjälpa kunderna på deras resa mot en mer hållbar tillvaro:

 • Vi utökar våra tjänster för att ta itu med de mest angelägna miljö- och sociala frågorna, inklusive Net Zero, ESG, vatten, natur och social påverkan.
 • Inrättande av en arbetsgrupp för att definiera en uppsättning av åtgärder för att bedöma de positiva effekterna vi levererar till våra kunder.

 

Vår påverkan: Samhälle

Vi strävar efter att ge positiva effekter för våra samhällen genom volontärarbete, hållbarhetsutbildning, välgörenhet och genom att driva vårt JEDIA-program.

I vår rapport presenteras många av de initiativ som vi har genomfört för att stödja samhällen, bland annat:

 • Val av SDG 13 Climate Action som vår ledstjärna för företagsansvar och initiativ för medarbetarengagemang.
 • Volontärverksamhet för bevarande och idrottsutmaningar i grupp för välgörande ändamål.
 • Medborgarengagemang och utbildning om hållbarhet.
 • Utvidgning av vårt program för mångfald, jämlikhet och inkludering till att omfatta rättvisa och tillgänglighet som viktiga pelare. Framstegen omfattar genomförande av JEDIA-utbildning för anställda, uppbyggnad av olika talanglinjer, kampanjer för att öka medvetenheten och främjande av en inkluderande kultur genom medarbetarledda nätverk.

 

Vår påverkan: Miljö

Vi använder vår B Corp-status för att driva och stärka vår miljöprestation, både för vår interna verksamhet och för våra kunder.

Viktiga miljöinitiativ som vi har infört i hela verksamheten är bland annat följande:

 • Vi har satt upp vårt eget Net Zero-mål.
 • Utveckling av en metod för att mäta vår påverkan genom att stödja kunderna att på ett hållbart sätt eliminera 3 ton koldioxidekvivalenter under sina Net Zero-resor.
 • Utbildning av anställda till Carbon Literacy-utbildare och certifiering av Carbon Literate Organisation (CLO) på silvernivå (Storbritannien).
 • Vi har återigen certifierat våra miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015-standarden (Storbritannien och Spanien).

 

Vår påverkan: Anställda

Våra anställda är stolta över att säga att de arbetar för ett B Corp och förenas i Anthesis Spirit: vår uppförandekod som styr hur vi arbetar med varandra, våra kunder och omvärlden.

Viktiga höjdpunkter i samband med stödet till våra anställda är bland annat följande:

 • Förbättra våra förmånspaket för anställda för att anpassa dem till våra företagsvärderingar.
 • Utöka vårt utbildnings- och utvecklingsutbud.
 • Genomförande av olika initiativ för hälsa, säkerhet och välbefinnande samt kampanjer för att engagera medarbetarna.
 • Stöd till våra medarbetare i alla delar av deras arbetsliv, vilket har resulterat i att vi för andra året i rad har blivit erkända som Great Place to Work i USA.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.

Våra platser