Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Rapport: samhällsekonomisk konsekvensanalys av nya kraftledningar - Anthesis Sverige

Rapport: samhällsekonomisk konsekvensanalys av nya kraftledningar

april 20, 2021 | Nyheter,
elnät

Anthesis har, genom Henrik Nordzell, författat en rapport med en jämförelse mellan luftledning och markkabel som nya kraftledningar till SSAB i Oxelösund. Beställare för uppdraget har varit Sakägargruppen Gräv ner och Styrelsen HedOx och arbetet har skett genom en kostnads-nyttoanalys.

Rapporten, Anthesis 2020:14, finns att hämta här.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.