Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Tre nya uppdrag med Strategiska miljöbedömningar - Anthesis Sverige

Tre nya uppdrag med Strategiska miljöbedömningar

februari 26, 2021 | Nyheter,

Anthesis arbetar med Strategiska miljöbedömningar i samband med nya programperioder (2021-2027) för EU-program inom ramen för Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg. Programmen syftar till att utveckla samarbetet över nationsgränserna genom att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk.

En strategisk miljöbedömning är en process som inkluderar miljöbedömning av miljöeffekter med betydande påverkan – och görs i dialog med programskrivandet för bästa resultat och ska leda till att programmens kvalitet förbättras.

De tre programmen vi arbetar med är Interreg South-East Finland-Russia Programme CBC Programme, Kolarctic CBC Programme samt Central Baltic Programme. Detta gör vi med regionala Länsstyrelser i Finland som uppdragsgivare. I uppdragen samarbetar Anthesis med våra kollegor i Finland samt med Professional Management och R Innovation.

I denna nyhet från oktober 2020 kan ni läsa om syftet med strategiska miljöbedömningar, och om uppdrag vi då genomförde för Tillväxtverket och Jordbruksverket.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.