Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Unikt projekt i gemensamt multifunktionshus - Anthesis Sverige

Unikt projekt i gemensamt multifunktionshus

oktober 7, 2020 | Nyheter,
Hemlingby

Gävle växer och i Södra Hemlingby strax utanför centrala Gävle växer en helt ny stadsdel fram med lägenheter, radhus, parhus och villor. Här ska också byggas en ny förskola, en grundskola upp till sjätte klass och ett nytt vård- och omsorgsboende. Från början var de planerade att byggas på intilliggande tomter. 2016 föddes idén om att samutnyttja vissa lokaler mellan verksamheter som har flera liknande behov. Istället för att uppföra och driva tre personalrum, tre kök och tre matsalar beslöt kommunen sig istället för att bygga ett gemensamt hus där alla verksamheter kunde samsas, inklusive en fullstor idrottshall.

I ett projekt med Vinnova-stöd arbetar Anthesis tillsammans med Gävle kommun, Future Position X och Högskolan i Gävle med att förbereda för en testbädd baserat på det nya multifunktionshuset. Syftet är att undersöka hur offentliga lokaler kan samutnyttjas och hur olika verksamheter kan samverka för att skapa en hållbar, tillgänglig och attraktiv samlingsplats. I arbetet ingår bl.a. att undersöka vilka indikatorer som kan användas för att utvärdera ett sådant här projekt samt att undersöka hur en modell med Social Return of Investment (SROI) kan användas för att inkludera alla värden som skapas. Projektet kommer att pågå till våren 2021.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.