Klimatinvesteringsplaner som medel för klimatneutrala städer

WEBBINARIUM 
Klimatinvesteringsplaner som medel för klimatneutrala städer

För 50 år sedan ägde FN:s första miljökonferens rum här i Stockholm. Året vad 1972 och konferensen ledde fram till flera resultat som har blivit vägledande för internationellt miljöarbete. Femtio år senare är konferensen tillbaka i Stockholm, under namnet Stockholm+50, och Sverige står som värd tillsammans med Kenya. Sveriges regering beskriver att ambitionen med Stockholm+50 är att högtidlighålla 50-årsjubileet och att också bidra till att öka takten i omställningen till en hållbar framtid och att samla det internationella samfundet bakom stärkt samarbete och handling.

Som ”The Sustainability Activator” samlar Anthesis Group mer än 900 hållbarhetsexperter runt om i världen. I samband med konferensen Stockholm+50 den 2-3 juni och Världsmiljödagen den 5 juni vill vi bidra med trendspaning och erfarenheter från våra medarbetare och uppdrag. Vi bjöd därför in till ett frukostwebbinarium kl 8-9 den 31 maj kopplat till vårt arbete med klimatneutrala städer och klimatinvesteringsplaner som medel för det.

Under webbinariet berättade flera av våra medarbetare om Anthesis arbete för klimatneutrala städer. Detta ut ett såväl internationellt, nationellt som lokalt perspektiv. Ett arbete där vi som en av Sveriges enda konsultbolag har en framarbetad metod för att ta fram klimatinvesteringsplaner som medel för förverkligandet av klimatneutrala städer.

Webbinariet delades in i en del där vi berättade om såväl Anthesis internationella arbete för klimatneutrala städer som hur vi i nationellt arbetar kopplat till ramverk för sina 100 klimatneutrala städer och ViableCities målbild. Vidare berättade vi om erfarenheter från några av våra samarbeten med svenska kommuner kring deras arbete för klimatneutrala städer.

Efter detta gavs möjlighet till frågestund där deltagarna hade möjlighet att interagera med talarna och föra en bredare dialog kring webbinariets tema – klimatinvesteringsplaner som medel för klimatneutrala städer.