Påverkan på svensk basindustri av förändringarna i EU:s gröna giv, Fit for 55

I detta webbseminarium presenterade Anthesis Sverige, Naturvårdsverket och IVL frågorna och de viktigaste resultaten från rapporten ”Analysis of the impact of EU proposals for change in Swedish industry” i samband med Fit for 55-paketet.

WEBBINARIUM 

Påverkan på svensk basindustri av förändringarna i EU:s gröna giv, Fit for 55

EU-kommissionen presenterade under 2021 en rad förslag på förändringar av styrmedel i EU:s gröna giv som en del av en klimatambitionshöjning för 2030. Anthesis och IVL har på uppdrag av Naturvårdsverket utvärderat förslagen i ”Fit for 55”-paketet och hur dessa kan komma att påverka omställningen mot klimatneutralitet för den svenska basmaterialindustrin.

Se inspelningen här

Rapport

Ni kan ta del av rapporten på sidan Publikationer.#

alexander

Alexander Eriksson

Miljöekonom, Resursekonomi

Anthesis Sverige

linda

Linda Stafsing

Miljöekonom, Resursekonomi

Anthesis Sverige

stefan

Stefan Åström IVL, Miljöekonom

Miljöekonom

Anthesis Svierge

agneta

Agneta Persson

VD

Anthesis Sverige

daniel

Daniel Engström Stenson

Handläggare, klimatstyrmedelsenheten

Naturvårdsverket

johan

Johan Rootzén

Forskare Energi- och materialsystem

IVL