Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Hållbara energisystem - Anthesis Svierge

Hållbara energisystem

Hjälper till att genomföra energiomställningen globalt

Hållbara energisystem bygger på att skapa förutsättningar för låg efterfrågan, slutna kretslopp, cirkulär ekonomi och förnybar energiförsörjning.

Vi är bland Sveriges ledande experter på hållbara energisystem och styrmedel för effektivare energianvändning och har stor erfarenhet av att genomföra energi- och miljöprojekt, både nationellt och internationellt.

En Hållbara energisystem

I dag förändras energisektorn i en aldrig tidigare skådad takt på grund av den verklighet som råder i vår värld. Det sätt som organisationer producerar, förbrukar och förvaltar sin energi förändras snabbt, vilket drivs av oro för volatila energipriser, klimatförändringar och tekniska framsteg. Från förnybar energiproduktion och lagring av energi till smarta system som styr hur efterfrågan hanteras – en revolution är på gång och framsynta organisationer nyttjar detta för att förbättra sina resultat.

Oavsett om det handlar om att förbättra den kommersiella prestationen, minska riskerna i samband med stigande energikostnader och efterlevnad, frigöra nya intäktsströmmar, uppgradera system eller visa på en framåtblickande strategi för framtidens energi, är möjligheterna för företag oavsett storlek eller sektor betydande.

Förnybar energi och Net Zero

I kapplöpningen mot nettonoll är energi en avgörande komponent för organisationer, länder och städer, och förnybar energi är nyckeln till denna övergång till hållbara energisystem med låga koldioxidutsläpp. Förnybara energikällor har varit drivkraften bakom en stor del av tillväxten inom den globala sektorn för ren energi under de senaste 25 åren, och i dag kommer cirka 19 % av världens energikonsumtion från förnybara energikällor. I takt med att teknikkostnaderna sjunker och miljöhänsynen ökar erbjuder förnybara energisystem allt större möjligheter för både etablerade och nya aktörer.

Övergången till ett decentraliserat energisystem med mindre koldioxidutsläpp innebär också unika utmaningar, som ofta kräver ny teknik och nya digitala plattformar. Anthesis energiteam erbjuder expertis inom hela spektrumet av förnybar och hybrid energiteknik.

Hållbara energitjänster

Stöd från Anthesis

Vi hjälper kunderna att navigera i den globala energiomställningen; planerar och implementerar förnybara energilösningar och optimerar verksamheten i hela värdekedjan. Vi stödjer också kunder med specifika utmaningar, från investeringar till digitalisering och analys, från omstrukturering till energipolitik och reglering. Den djupa expertisen hos vårt energiteam stöds av ett oöverträffat globalt nätverk av hållbarhetskonsulter och specialister.

Vårt team av experter inom hållbar energi tillhandahåller ett antal tjänster som är utformade för att aktivera och stärka våra kunders hållbarhetsmål. Vi kombinerar innovativ teknik med hållbarhetsexpertis för att leverera lösningar med människan i fokus.

Från strategi och rapportering till utformning, finansiering och återinvestering, Anthesis har en unik position för att leverera heltäckande energitjänster för att maximera avkastningen på investeringen och frigöra nya intäkter för ert företag. Utforska de tjänster vi erbjuder nedan:

Förnybar energi och energieffektivitet


 

Svenska specialiteter


  • BESMÅ energimyndighetens nätverk för energieffektiva enfamiljshus
  • BEBO energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus

Vilka vi stödjer

Företag har olika erfarenheter av att bidra till ett hållbart energisystem. Oavsett om ni precis har börjat eller redan är på väg gör Anthesis det möjligt för ert företag att nyttja möjligheter som frigör kostnadsbesparingspotential och utvecklar en konkurrensfördel gentemot era konkurrenter, samtidigt som ni stödjer den globala energiomställningen.

Vi arbetar med organisationer inom hela energisektorn – elbolag, utvecklare, investerare, teknikföretag, myndigheter och tillsynsmyndigheter – när de utformar styrmedel och strategier, förbättrar verksamheten och skapar värde. I samarbete med både offentliga och privata organisationer utvecklar vi strategier för att forma och driva framtida tillväxt, samt genomföra operativa omvandlingar.

Att uppnå era energimål

Vi kan hjälpa dig att utveckla en portfölj av alternativ för ren energi i alla former – el, värme och transport – och hitta de bästa kombinationerna för att skapa värde för företag och konsumenter.

Vi hjälper kunderna att sätta upp ambitiösa men realistiska hållbarhetsmål, t.ex. vetenskapligt baserade mål (Science Based Targets, SBT), 100 % förnybar energi (RE100) eller klimatneutralitet. Vi kan hjälpa er att definiera ett mål och ta fram och genomföra en strategi för att öka er påverkan, kostnadssäkring och kostnadsbesparingar över tid med en blandning av de bäst lämpade åtgärderna för förnybara energikällor  för att uppnå era mål.

vattenkraft

Efterlevnad av energilagstiftning

Anthesis stöder organisationer för att säkerställa efterlevnad på de globala marknaderna där ert företag är verksamt. Användning av energi på rätt sätt: politiska åtgärder, utformning och utvärdering. Våra specialistkonsulter kan stödja och ge er råd om de viktigaste nationella och internationella systemen, t.ex. Direktivet om byggnaders prestanda (EPBD), IECC-standard och Energieffektiviseringsdirektivet (EU EED).

Vi har varit nyckelpersoner i tolkningen och införandet av Energieffektiviseringsdirektivet (EU EED) och vad detta innebär ur ett svenskt perspektiv – vi har bidragit till att energipolitiken kan genomföras på rätt sätt i Sverige genom ett nära samarbete med fastighetsägare och Energimyndigheten. Bland annat om den nya lagen om individuell mätning och fakturering av energi.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.