Insikter

Vitt Paper | EU CBAM: Övergångsfasen

Mekanismen för justering av koldioxidutsläpp vid gränserna (CBAM) är utan tvekan den mest kraftfulla klimatpolitik som hittills utvecklats av Europeiska unionen (EU). CBAM gick in i övergångsperioden den 1 oktober 2023 och kommer att träda i full kraft den 1 januari 2026, då importörer måste betala ett koldioxidpris för inbäddade utsläpp. CBAM syftar till att säkerställa att produkter som importeras till EU omfattas av samma koldioxidpris som produkter som produceras inom EU, för att förhindra koldioxidläckage och driva på industriell utfasning av fossila bränslen och koldioxidprissättning globalt.

Så hur fungerar det i praktiken? Detta whitepaper guidar dig genom bakgrunden till och implementeringen av CBAM och vad din organisation behöver göra för att förbereda sig.

Lastning…