BeSmå-dagen 2021

Erfarenheter från BeSmå-dagen

Den 11 november genomfördes BeSmå-dagen. Här möttes småhustillverkare, branschorganisationer, myndigheter och forskare i en fullspäckad dag fylld med intressanta föreläsningar och diskussioner. Konferensen organiserades av Anthesis medarbetare Agneta Persson, Hanna Westling och Karin Lindström.

Det var glädjande att se att småhusbranschen har så stort engagemang i klimatfrågan. Under dagen fick vi höra mer om branschens arbete med klimatdeklarationer för nyproducerade småhus, hur materialval påverkar småhusens klimatprestanda och att även småhusköpare blir allt mer intresserade av klimatfrågan.

Ett exempel på ett branschinitiativ inom detta område är utvecklingsprojektet VillaZero som drivs av Fiskarhedenvillan tillsammans med Mondo Arkitekter och Structor. Här är målet inte bara att bygga ett koldioxidneutralt småhus som är både Svanen- och NollCO2-certifierat. Man gör det med ett helt kvinnligt bygglag som visar vägen till en jämställd byggbransch.

För den befintliga småhusbebyggelsen lyftes frågan om vi kan öka renoveringstakten och vilka vinster det skulle kunna ge. Rapporten Grön logik visar att den befintliga småhusbebyggelsen har en ännu större potential än vad vi hittills har trott. Det är alltså hög tid att vi lyfter småhusens roll i energisystemet till den nivå som de faktiskt har i förhållande till industri- och transportsektorn och annan bebyggelse. De förstudier som har genomförts inom BeSmå under 2021 visar att det finns flera verktyg som kan användas för att driva på utvecklingen, till exempel paketrenoveringar enligt totalmetodiken och genom att arbeta med de hur som är byggda i gruppområden.

Läs mer om BeSmå-dagen här.

Rapporten Grön logik visar att…

  • Det finns en mycket stor potential för privatekonomiskt lönsamma renoveringsåtgärder i det svenska småhusbeståndet
  • Den samhällsekonomiskt lönsamma potentialen är ännu större
  • Skillnaden mellan den privatekonomiskt och den samhällsekonomiskt lönsamma potentialen ger utrymme för att utforma nya och revidera befintliga styrmedel för att påskynda utvecklingen

Visa rapporten 

Materialbrist påverkar byggande och klimat

En fråga som har varit högaktuell under det senaste året är branschens problem med materialtillförsel. Att Cementas kalkbrytning på Gotland påverkar tillgången på lokalt producerad cement och betong, har fått stor uppmärksamhet i media. Denna materialbrist påverkar även trähus, eftersom de ofta står på en betongplatta.

Men pandemin har också medfört problem med tillförsel av trävaror, som har påverkat småhusbranschen. Priset på trävaror har ökat med närmare 35 % under det senaste året och leveranstiderna har varit långa. Det har också inneburit att företag i småhusbranschen har fått vända sig till nya leverantörer och har fått nya material att hantera. Det har resulterat i mer spill i fabriken, vilket påverkar husens slutliga klimatprestanda.

Även om det senaste årets materialproblem kan spåras tillbaka till pandemin, finns det risk för att de höga priserna på trävaror kvarstår över tid och påverkar både bostadsbyggandet och våra möjligheter att nå klimatmålen. Inom EU diskuterar man att införa nya-krav på en ökad andel stående skog, vilket för Sveriges del skulle innebära att man minskar avverkningen med 17 % varje år.

Megatrender inom småhussektorn

Önskan om att bo i småhus, bo större och bo längre ifrån stadskärnorna har stärkts under pandemin. Vi tillbringar mer tid hemma och behöver nya ytor för hemarbete.

Befolkningsutvecklingen gör att vi behöver fler bostäder. Vi blir också äldre och är friskare högt upp i åren, vilket innebär att allt fler äldre människor bor kvar i sina småhus.

Klimatförändringarna gör att vi behöver anpassa bebyggelsen för annat väder: häftiga regn, torka, värme, mer snö och högre snölaster, åska och hagel. Ett hus som inte klarar morgondagens krav kan vara svårt att försäkra, dyrt att äga och tappa i värde.

Nästa generation har nya värderingar. Hållbarhet och smarta lösningar blir allt viktigare för de yngre småhusköparna. 5 % av småhusköparna kan tänka sig att betala extra för att få ett energieffektivt och klimatsmart hem. Det finns också en efterfrågan på smarta hem, och snabb bredbandsuppkoppling är viktigt.