Utbildning och nudging för ökad energieffektivisering i småhus

energimarknad

I en ansträngd energimarknad är energieffektivisering en viktig del av lösningen, särskilt för småhus som står för en betydande andel av energianvändningen i Sverige. I detta projekt utforskade vi hur utbildning och nudging-tekniker kan öka intentioner för energieffektiva beteenden och investeringar bland småhusägare.

Resultaten indikerar att intentionerna för energibesparing generellt är goda, men det kan vara utmanande att översätta dem till handling. Det är mycket möjligt att utbildningspaket främst nådde de som redan har intentioner att genomföra energieffektiviserande åtgärder.

En viktig del för energieffektiviseringen av byggnadsbeståndet tror vi kretsar kring att nå ut till de som inte redan har för avsikt att genomföra åtgärder. Förståelsen för när och hur nudging-tekniker kan vara effektiva är viktig, och att mäta effekterna av olika insatser är avgörande för att främja både intentioner och handlingar inom energieffektivisering.

VISA RAPPORTEN

Utbildningsserien skapades innan energikrisen, men har blivit allt viktigare sedan dess.

Bor du i hus och vill bygga på dina kunskaper om energianvändning och vad du kan göra för att förbättra energieffektiviteten?

Se vår utbildningsserie här.