EU inför förbud mot gummigranulat i konstgrässystem – vad innebär det för oss?

EU inför förbud mot gummigranulat i konstgrässystem – vad innebär det för oss?

EU har beslutat om ett försäljningsförbud av gummigranulat i konstgrässystem. Från och med 2030 kommer avsiktliga tillsatser av mikroplast i konstgräs att förbjudas, vilket påverkar ifyllnadsmaterialen på marknaden. Syftet är att minska miljöspridningen av mikroplaster, då konstgräsplaner är en stor källa till dessa utsläpp.

Detta beslut innebär inte att vi måste byta ut befintliga konstgrässystem, men vi kommer inte kunna köpa nytt fyllnadsmaterial efter 2030. Det är därför viktigt att vi fortsätter arbeta med att minska spridningen genom att ha säkerhetsåtgärder på plats, en gedigen drift- och underhållsplan och ställa upphandlingskrav.

För att hålla er uppdaterade om ämnet och delta i nätverksträffar, regionala träffar och digitala temadagar, besök www.bekogr.se.