Stopp för gummigranulaten på konstgräsplaner

Europeiska kommissionen har beslutat att förbjuda spridningen av gummigranulat!

Den 25 september antog Europeiska kommissionen REACH-förslaget gällande begränsning av försäljning av avsiktligt tillsatta mikroplaster. Förslaget ska bidra till att förhindra årlig spridning av ca 500.000 ton mikroplast. Förbudet innebär att man efter en övergångsperiod av åtta år inte längre tillåts köpa in gummigranulat inom EU för spridning på konstgräs. Gummigranulat är en mikroplast om det är en polymer som är mindre än 5 mm i storlek och inte bryts ned.

Vad innebär detta för anläggningsägare av konstgräsplaner?
Det är av yttersta vikt att fortsätta begränsa läckage av mikroplaster från konstgräs genom en rad skyddsåtgärder, driftsrutiner samt saneringar. I detta arbete kan ni hitta mycket matnyttig information på kommunernas konstgräsnätverks hemsida och även på Naturvårdsverkets hemsida. Många kommuner arbetar aktivt med frågan för att påskynda omställningen för att påskynda omställningen till hållbara konstgräsplaner som klarar idrottens behov. Kommunernas konstgräsnätverk kan förmedla kontakter och information för att klara omställningen.

Anthesis har sedan flera år drivit och koordinerat beställarnätverket BEKOGR och och Kommunernas konstgräsnätverk. Genom vårt arbete har vi fått insikt i strategier för att skapa hållbara konstgrässystem. Drift och skötsel A och O och det krävs att man upprättar ett system och ett arbetssätt för att underlätta för hela organisationen i arbetet med minskad spridning av gummigranulat. Ta del av information och viktiga erfarenheter på BEKOGR:s hemsida.